• Pokračovanie pohovorov žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025

     • V nasledujúcich dňoch budeme postupne pokračovať v posielaní pozvánok zákonným zástupcom na pohovory ich detí prihlásených do 1. ročníka našej školy v školskom roku 2024/2025. Opätovne pripomíname, že aj deti prilásené do našej špeciálnej školy, majú povinnosť absolvovať zápis do bežnej základnej školy.

     • Otvorenie školského roka 2023/2024

     • S budúcimi prváčikmi a ich rodičmi sa  stretneme na Znievskej 2 dňa 4. 9. 2023 o 8.30 hod.

      Žiaci 2. - 9.  ročníka budú mať otvorenie školského roka o 9.00 hod. Čakanie na svoje deti si rodičia v prípade priaznivého počasia budú môcť spríjemniť pri dobrej kávičke na našom školskom dvore. Na všetkých sa po letných prázdninách tešíme.

     • Prijímanie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

     • Z dôvodu veľkého počtu prihlásených žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 toho času neprijímame ďalšie prihlášky. Z doposiaľ zaslaných prihlášok budeme akceptovať iba tie, ktorých súčasťou je aj výsledok a odporučenie z CPPaP. Vzhľadom k dlhodobo vysokej chorobnosti žiakov v uplynulom období a tiež rozsiahlym rekonštrukciám priestorov školy, začneme oslovovať rodičov prihlásených detí približne od druhej polovice marca 2023. Prijímanie žiakov do vyšších ročníkov riešime priebežne i počas školského roka, pokiaľ v danej triede je voľné miesto.  Ďakujeme za spoluprácu.

     • DÔLEŽITÝ OZNAM

     • OZNAM O PRERUŠENÍ VYUČOVANIA

       

      Riaditeľka Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 2, 851 06 Bratislava

      prerušuje aj na základe odporúčania RÚVZ v dňoch 1. 12. 2022 . - 5. 12. 2022 vyučovanie v škole z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov.

      Žiaci školy budú v uvedených dňoch hromadne odhlásení z jedálne.

      Bližšie informácie budú odoslané prostredníctvom edupage.

      Ďakujeme za spoluprácu a veríme, že od utorka budúceho týždňa už budeme môcť fungovať v bežnom režime.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy udeľuje dňa 18. 11. 2022 v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiakom 1. - 9. ročníka riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Všetci žiaci sú v tento deň hromadne odhlásení z obedov. 

     • "KÚZELNÁ FYZIKA"

     • Vo štvrtok 27. 10. 2022 organizujeme počas vyučovania "Kúzelnú fyziku" pre všetky žiakov všetkých ročníkov. 

     • Počúvaj ma! alebo Ako nestratiť hlavu v mobile

     •  

      POZOR, ZMENA!

      Zajtrajšie divadelné predstavenie o kyberšikane bolo zrušené zo strany divadla kvôli ochoreniu Covid-19. Žiaci sa predstavenia zúčastnia v náhradnom termíne 30. 11. 2022. Ďakujeme za pochopenie

      Dňa 19. 10. 2022 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnia divadelného predstavenia v DK Lúky o kyberšikane v čase 1. - 3. vyučovacej hodiny. Po skončení predstavenia pôjdu na obed a budú pokračovať vo vyučovaní.

     • Dôležité termíny

     • Jesenné prázdniny: 28. 10. 2022 /piatok/ - 31. 10. 2022, nástup do školy 2. 11. 2022 /streda/

      Riaditeľské voľno: 18. 11. 2022 /piatok/

      Vianočné prázdniny: 23. 12. 2022 /piatok/ - 7. 1. 2023, nástup do školy 9. 1. 2023 /pondelok/

      Jarné prázdniny: 20. 2. 2023 /pondelok/ - 24. 2. 2023, nástup do školy 27. 2. 2023 /pondelok/

      Testovanie deviatakov: 22. 3. 2023 /streda/ - riaditeľské voľno pre všetky ročníky okrem deviatakov

      Veľkonočné prázdniny: 6. 4. 2023 /štvrtok/ - 11. 4. 2023, nástup do školy 12. 4. 2023 /streda/

      Testovanie piatakov: 17. 5. 2023 /streda/ - riaditeľské voľno pre všetky ročníky okrem piatakov

      Letné prázdniny: 1. 7. 2023 - 31. 8. 2023, nástup do školy 4. 9. 2023 /pondelok/

     • Medzinárodná olympiáda mladých vedcov

     • Martin Cingel, žiak 9. ročníka našej školy je úspešným riešiteľom II. výberového sústredenia IJSO 2022 a bude reprezentovať SR na Medzinárodnej olympiáde mladých vedcov v Kolumbii. Veľmi sa tešíme z jeho úspechov a budeme mu všetci držať palce.

     • Chemická olympiáda

     • Dňa 25.3.2022 sa na ZŠ Turinanska Bratislava Petržalka  uskutočnilo okresné kolo v chemickej olympiáde v kategórii D (žiaci 9. a 8. ročníka), kde súťažilo 15 žiakov z petržalských škôl. 

      Nášmu žiakovi 8.A triedy Martinovi Cingelovi sa podarilo

      umiestniť na krásnom 1. mieste. 

      Zároveň získal 1. miesto v okresnom kole Fyzikálnej olympiády kat.F

      a 1. miesto v okresnom kole Pytagoriády. Patrí mu tiež 3. miesto v Technickej olympiáde. Martinovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.