Covid 19 tlačivá

Vyučovanie

Piatok 30. 10. 2020

Zvonenie

Všetky aktuálne informácie zo života školy nájdete na fb, stačí si naň kliknúť

Fotogaléria

Partneri

Počet návštev: 2483521

Kontakt

 • Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov
  Znievska 2, 851 06 Bratislava
  www.intelekt.sk
  dotazy@intelekt.sk
  intelekt@intelekt.sk
 • +421 903 382 064
  +421 903 716 874

Žiadosti o prijatie nových žiakov do všetkých ročníkov v školskom roku 2020/2021 je možné posielať na formulári v časti Tlačivá /nových žiakov sa týka prvé uvedené tlačivo/ poštou alebo prostredníctvom e-mailu, rodičia budú kontaktovaní

NOVÝ OZNAM!

Nový oznam pre zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa

Vzhľadom k dištančnej forme vzdelávania na 2. stupni školy oznamujeme rodičom žiakov 5. - 9. ročníka, aby v mesiaci november neposielali platby na stravu v školskej jedálni ani platby za školský klub detí.

Ďakujeme za spoluprácu

 

Oznam pre zákonných zástupcov

Na základe prijatého uznesenia vlády vám oznamujeme, že od 26.10.2020 do 27.11.2020 bude na 2. stupni prebiehať dištančné vzdelávanie. Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu - všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené a povinné.
Žiaci II. stupňa, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sú automaticky odhlásení.
1. stupeň a SŠKD pokračujú zatiaľ s minimálnymi zmenami. Všetky potrebné informácie ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane rozvrhu sú uvedené na nástenke edupage.

POZOR, ZMENA TERMÍNU PRÁZDNIN!!!

Jesenné prázdniny od 30. 10. 2020 do 2. 11. 2020/vrátane/ a následne od 6. 11. 2020 do 9. 11. 2020/vrátane/

Bližšie informácie o priebehu vyučovania od 26. 10. 2020 poskytneme po získaní konkrétnych pokynov k organizácii vzdelávania v podmienkach našej školy
 

Na základe nových pokynov o Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v základných školách zo dňa 16. 9. 2020 MŠVVaŠ Vám oznamujeme nasledovné


•    vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a podpísaným tlačivom.

Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.docx

(môžete si ho stiahnuť priamo tu, alebo z web stránky školy alebo edupage nástenky)
 

Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka

(môžete si ho stiahnuť priamo tu, alebo z web stránky školy alebo edupage nástenky).

•    na komunikáciu externých osôb so školou počas prevádzky školy odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len v závažných prípadoch so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok


•    po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni po sebe nasledujúce (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca písomné 

Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_nove_tlacivo.docx

(môžete si ho stiahnuť priamo tu, alebo z web stránky školy alebo edupage nástenky).


•    pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zák. zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast


•    v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené


•    žiak má mať každý deň k dispozícii minimálne dve rúška a jednorazové hygienické vreckovky (zabudnuté, nájdené rúška sú pri vstupe do budovy


•    žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, aj v školskej jedálni, 1. stupeň nemusí mať rúško v triede, kde prebieha výchovno -vzdelávací proces


•    aktuálne informácie k organizácii vyučovania budú zverejňované na stránke školy a na edupage nástenke

 

POD ODKLIKOM COVID 19 SÚ UVEREJNENÉ NOVÉ TLAČIVÁ!

 

 

 

 

NOVÉ INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII VYUČOVANIA

Informácie o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy
v súlade s rozhodnutím ministra školstva sú zverejnené na stránke:


https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

  


Nové oznámenie Ministerstva školstva!

https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/


Usmernenie MŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania
12.3.2020

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

MŠVVaŠ SR prerušuje vyučovanie od 16.3.2020 do 27.3. 2020/vrátane/


Oznam riaditeľstva školy

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie súvisiacej s možnosťou šírenia koronavírusu COVID-19 v Bratislavskom kraji, na základe vyjadrenia Okresného úradu Bratislava ako aj na základe vyjadrenia UVZ SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, rozhodol zriaďovateľ a riaditeľka Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 2, 851 06 Bratislava o preventívnom prerušení vyučovania v čase trvania od 10. 3. 2020 do 16. 3. 2020/vrátane/.

Žiadame rodičov, aby sledovali web stránku školy www.intelekt.sk.  

 

                                                               Mgr. Eva Orságová

                                                                  riaditeľka školy

 

oznamenie_o_zavreti_skoly_corona.pdf

 

 

Plánované návštevy školy rodičmi, ktorí majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa v Súkromnej základnej škole pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 2 od 1. 9. 2020, sa rušia. Sledujte stránku školy a kontaktujte nás po obnovení prevádzky, prosím. 

 

 

 

Vážení rodičia,

v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujeme poskytnúť nasledujúce informácie o potrebe dodržiavať niektoré preventívne opatrenia.

Odporúča sa, aby ste v prípade výskytu akéhokoľvek ochorenia nechali deti doma v domácom prostredí, aby sa zabránilo jeho šíreniu a vylúčili sa tak možné riziká nákazy. 

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

- často si umývať ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 seúnd, môže sa použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu

- očí, nosa a úst sa nedotýkať neumytými rukami

- zakrývať si nos a ústa pri kašľaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša

- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

- ak je človek chorý, lieči sa doma

- zabrániť nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami

- 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav /horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť/

- v prípade klinických príznakov po návrate z oblasti postihnutej koronavírusom je potrebné ihneď vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze

Podrobné informácie nájdete na stránke RÚVZ.

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj v školskom roku 2019/2020 môžete prispieť ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivít školy darovaním 2% z dane Občianskemu združeniu Intelekt, Znievska 2, 851 06 Bratislava. Ďakujeme

 

Výsledky Testovania piatakov:

MAT: 90,4 %

                                                      SJL: 85,9 %

 

Overujeme nový dochádzkový a obedový systém, na oznamy ohľadom nedoplatkov za stravu nereagujte, prosím, systém nie je prepojený . Ďakujeme za trpezlivosť.

 

Zoznam vecí do Školy na vode

7.6. - 12.6. 2020

Prosím, nezabudnúť na pas.

Vreckové v českých korunách.

ponožky

spodná bielizeň

tepláky

letná bunda, krátke nohavice, dlhé nohavice

tričká s krátkym rukávom

tričká s dlhým rukávom mikiny

tenisky

sandále

prezuvky

šiltovka /klobúk, šatka/

plavky

fľaša na pitie

malý batoh na výpravy

igelitové vrecká na použité oblečenie pršiplášť /príp. nepremokavá bunda/

uterák

osuška

zubná kefka, pasta, mydlo

šampón, hrebeň

toaletný papier

hygienické vreckovky 

repelent

krém na opaľovanie

balzam na pery

baterka

vybavený peračník

kniha na čítanie

menšia spoločenská hra

elektronika na vlastnú zodpovednosť

lieky /ak dieťa nejaké pravidelne užíva, aj s popisom dávkovania – odovzdať pri odchode pedagogickému dozoru/

 

 

Úspechy našich žiakov 2016/2017:

 

Logická olympiáda 2017 /školské kolo/:

1. stupeň:

Filip Dubina - 4. ročník /úspešný riešiteľ, postup do celoslovenského kola v Prešove/

Sofia Toráčová - 4. ročník /úspešný riešiteľ, postup do celoslovenského kola v Prešove/

Max Kovář - 4. ročník /úspešný riešiteľ/

Sebastian Kráľovič - 4. ročník /úspešný riešiteľ/

Samuel Oravec - 4. ročník /úspešný riešiteľ/

2. stupeň:

Filip Kuchta - 6. ročník /úspešný rIešiteľ, postup do celoslovenského kola v Prešove/

Pavol Šuška - 6. ročník /úspešný riešiteľ, postup do celoslovenského kola v Prešove/

Dominika Brídová - 6. ročník /úspešný riešiteľ/

Lea Valachyová - 6. ročník /úspešný riešiteľ/

William Šimoňák - 6. ročník /úspešný riešiteľ/

Antonija Kopas - 8. ročník /úspešný riešiteľ/

Adam Bezák - 9. ročník /úspešný riešiteľ/

Obvodné kolo Pytagoriády:

Kategória P6:

2. miesto: Pavol Šuška - 6. ročník

Ďalší úspešní riešitelia:

Kategória P3:

Daniel Jursa

Martin Cingel

Kategória P4:

Filip Dubina

Kategória P5: 

Darien Ďalog

Kategória P6:

Pavol Šuška

Dominika Brídová

 

Obvodné kolo geografickej olympiády:

Kategória G:

4. miesto: Karol Filasz - 5. ročník

 

Obvodné kolo súťaže Šaliansky Maťko:

Kategória III:

2. miesto: Filip Demáček - 7. ročník

Kategória II:

2. miesto: Sofia Toráčová - 4. ročník

 

Okresné kolo Matematickej olympiády:

Kategória Z 5:

4. miesto: Darien Ďalog - 5. ročník

8. miesto: Zuzana Nechvátalová - 5. ročník

 

Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku:

Kategória 1A:

2. miesto: Filip Demáček - 7. ročník

Kategória 1B:

4. miesto: Antonija Kopas - 8. ročník

 

Výsledky súťaže iBobor 2016/2017 - úspešní riešitelia, poradie žiakov v rámci našej školy

Kategória Bobrík / 3. - 4. ročník/:

1. miesto: Filip Dubina - 4. ročník

2. miesto: Sebastian Královič - 4. ročník

3. miesto: Samuel Oravec - 4. ročník

                    Matej Valachy- 3. ročník

4. miesto: Daniel Jursa - 3. ročník               

                

Kategória Benjamín / 5., 6. - 7. ročník/:

1. miesto: Pavol Šuška - 6. ročník

2. miesto: Filip Kuchta - 6. ročník

3. miesto: Darien Ďalog - 5. ročník

4. miesto: Martin Janovský - 7. ročník

5. miesto: Filip Demáček - 7. ročník 

 

Kategória Kadet / 8. - 9. ročník/:

1. miesto: Adam Bezák - 9. ročník

2. miesto: Antonija Kopas - 8. ročník

3. miesto: Samuel Hovorka - 9. ročník

 

Úspechy našich žiakov 2015/2016:

 

Matematická súťaž Klokan/najúspešnejší riešitelia v rámci školy/:

1. stupeň:

Lukáš Slovák - 1. ročník: 73,3 %

Daniel Jursa - 2. ročník: 81,1 %

Max Kovář - 3. ročník: 84,4 %

Samuel Oravec - 3. ročník: 82,2 %

Sebastian Kráľovič - 3. ročník: 76,7 %

Simon Omaník - 4.  ročník: 95,6 %

Darien Ďalog - 4. ročník: 83,3 %

2. stupeň:

Filip Kuchta - 5. ročník: 100 %

Erik Nagy - 5. ročník: 100 %

Pavol Šuška - 5. ročník: 96,7 %

Dominika Brídová - 5. ročník: 90 %

Olívia Mitríková - 5. ročník: 86,7 %

William Šimoňák - 5. ročník: 84,2 %

Filip Demáček - 6. ročník: 79,2 %

Antonija Kopas - 7. ročník: 81,7 %

Adam Bezák - 8. ročník: 70,8 %

 

Logická olympiáda 2016 - celoslovenské finálové kolo v Prešove:

1. stupeň:

23. miesto: Darien Ďalog - 4. ročník

27. miesto: Daniel Šánta - 4. ročník

2. stupeň:

9. miesto: Matúš Ľubomír Ivanovič - 9. ročník

14. miesto: Michal Matuška - 9. ročník

 

Logická olympiáda 2016 /školské kolo/:

1. stupeň:

Simon Omaník - 4. ročník /úspešný riešiteľ, postup do celoslovenského kola v Prešove/

Darien Ďalog - 4. ročník /úspešný riešiteľ, postup do celoslovenského kola v Prešove/

Daniel Šánta - 4. ročník /úspešný riešiteľ/

Samuel Oravec - 3. ročník /úspešný riešiteľ/

Lukáš Slovák - 1. ročník /úspešný riešiteľ/

Max Kovář - 3. ročník /úspešný rIešiteľ/

Matej Valachy - 2. ročník /úspešný riešiteľ/

Alex Kišš - 4. ročník /úspešný riešiteľ/

Sofia Toráčová - 3. ročník /úspešný riešiteľ/

Filip Dubina - 3. ročník /úspešný riešiteľ/

Alex Ivančík - 4. ročník /úspešný riešiteľ/

2. stupeň:

Matúš Ľubomír Ivanovič - 9. ročník /úspešný riešiteľ, postup do celoslovenského kola v Prešove/

Michal Matuška - 9. ročník /úspešný riešiteľ, postup do celoslovenského kola v Prešove/

Filip Kuchta - 5. ročník /úspešný riešiteľ/

Pavol Šuška - 5. ročník /úspešný riešiteľ/

Erik Nagy - 5. ročník /úspešný riešiteľ/

Sebastian Kvasnica - 9. ročník /úspešný riešiteľ/

Igor Daniš - 7. ročník /úspešný riešiteľ/

Adam Bezák - 8. ročník /úspešný riešiteľ/

Patrick Farkaš - 9. ročník /úspešný riešiteľ/

Olívia Mitríková - 5. ročník /úspešný riešiteľ/

Antonija Kopas - 7. ročník /úspešný riešiteľ/

Samuel Hovorka - 8. ročník /úspešný riešiteľ/

Matúš Blaško - 9. ročník /úspešný riešiteľ/

Adela Blašková - 6. ročník /úspešný riešiteľ/

Lea Valachyová - 5. ročník /úspešný riešiteľ/

Peter Zatroch - 5. ročník /úspešný riešiteľ/

Matúš Kaňka - 8. ročník /úspešný riešiteľ/

 

Obvodné kolo Pytagoriády:

Kategória P3:

2. miesto: Filip Dubina - 3. ročník

Kategória P4:

1. miesto: Simon Omaník - 4. ročník

Kategória P5:

6. miesto: Erik Nagy - 5. ročník

 

Obvodné kolo Geografickej olympiády:

Kategória G:

5. miesto: Erik Nagy - 5. ročník /úspešný riešiteľ/

6. miesto: Pavol Šuška - 5. ročník /úspešný riešiteľ/

 

Obvodné kolo súťaže Šaliansky Maťko:

Kategória III:

1. miesto: Filip Demáček - 6. ročník

Kategória I:

2. miesto: Samuel Oravec - 3. ročník

 

Okresné kolo Matematickej olympiády:

Kategória Z 5:

1. - 3. miesto: Erik Nagy - 5. ročník

 

Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku:

Kategória 1A:

5. miesto: Filip Demáček - 6. ročník

Kategória 1B:

9. miestol: Igor Daniš - 7. ročník

 

Výsledky súťaže iBobor 2015/2016 - úspešní riešitelia, poradie žiakov v rámci našej školy

Kategória Bobrík / 3. - 4. ročník/:

1. miesto: Simon Omaník - 4. ročník

2. miesto: Darien Ďalog - 4. ročník

3. miesto: Karol Filkasz - 4. ročník

                Filip Dubina - 3. ročník

                Sebastian Kráľovič - 3. ročník

                 Max Kovář - 3. ročník

 

Kategória Benjamín / 5., 6. - 7. ročník/:

1. miesto: Pavol Šuška - 5. ročník

2. miesto: Filip Kuchta - 5. ročník

                Antonija Kopas - 7. ročník

3. miesto: Lea Valachyová - 5. ročník

4. miesto: Filip Demáček - 6. ročník 

 

Kategória Kadet / 8. - 9. ročník/:

1. miesto: Samuel Hovorka - 8. ročník

2. miesto: Matúš Ľubomír Ivanovič - 9. ročník

3. miesto: Adam Bezák - 8. ročník

 

 

 

Babysitting Day - 10. 12. 2015

Milí rodičia,

dňa 10.12.2015 sa koná akcia Babysiting Day – Deň varovania. Štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu Vášho dieťaťa tak malé prostriedky, že to pokryje výdavky iba na jeho stráženie – varovanie.  Štvrtkový babysitting je ale pre každé dieťa málo, preto upozorňujeme na to, že my ho chceme aj vychovávať a vzdelávať. V momentálnych podmienkach to nie je možné. A my sa odmietame ďalej len nečinne prizerať.

 

 

 

ŠVP Vranovská přehrada 2015 a na bicykloch! Nahlásiť sa je potrebné do štvrtka 14. 5. 2015

Úspechy našich žiakov 2014/2015

Výsledky obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku:

V kategórii 1A - pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka sa na 1. mieste umiestnil Filip Demáček, žiak 5. ročníka.

V kategórii 1B - pre žiakov 8. a 9. ročníka sa na 5. mieste umiestnil Matúš Ivanovič, žiak 8. ročníka.

 

Výsledky obvodného kola súťaže v prednese slovenskej povesti "Šaliansky Maťko J. C. Hronského" :

V II. kategórii - pre žiakov 4. a  5. ročníka sa na 2. mieste umiestnil Filip Demáček, žiak 5. ročníka.

Výsledky obvodného kola Matematickej olympiády:

V kategórii Z5 - pre žiakov 5.ročníka sa na 5. mieste umiestnili Filip Demáček a Alex Šajánek, na 11. mieste sa umiestnil Richard Martončík

Výsledky obvodného kola Geografickej olympiády:

V kategórii F - pre žiakov 6. a 7. ročníka sa na 7. mieste /z 33 zúčastnených/ umiestnili Juraj Schrojf 

 Výsledky krajského kola Olympiády v anglickom jazyku:

V kategórii 1A - pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka sa na 7. mieste umiestnil Filip Demáček, žiak 5. ročníka.

 Výsledky obvodného kola súťaže  Rozprávkové vretienko:

V II. kategórii  - pre žiakov 2. stupňa sa na 2. mieste umiestnil Filip Demáček, žiak 5. ročníka.

Výsledky obvodného kola Pytagoriády:

V kategórii P3 sa na 1. mieste umiestnil Simon Omaník a na 4. mieste Michal Štanga

V kategórii P4 sa na 1. mieste umiestnil Erik Nagy, na 4. mieste Pavol Šuška a na 5. mieste Filip Kuchta

Do celoslovenského finále Logickej olympiády pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktoré sa bude konať na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity dňa 22. 4. 2015, z našej školy postúpili:

Za 1. stupeň: Pavol Šuška - 4. ročník, Simon Omaník - 3. ročník 

Za 2. stupeň: Laura Martončíková - 9. ročník, Adam Bezák - 7. ročník

Celoslovenské finále Logickej olympiády pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním:

Za 1. stupeň /zo 69 zúčastnených/: Pavol Šuška - 4. ročník - 11. miesto 

                                                        Simon Omaník - 3. ročnik - 25. miesto

Za 2. stupeň /zo 76 zúčastnených/: Laura Martončíková - 9. ročník - 49. miesto

                                                         Adam Bezák - 7. ročník - 50. miesto

„Všetci ktorí tu teraz ste, ste víťazmi. Nezabudnite, že ste najlepší z najlepších z celého Slovenska. Je mi cťou tu s vami takto teraz stáť...“, poznamenal autor Logickej olympiády pedagóg a školský špeciálny pedagóg Mgr. Ľuboš Lukáč.

 

Všetkým blahoželáme!


 

 


 

Všetky novinky sú na Facebooku...

Nestíham a tak sa snažím všetko nové dávať na našu "facebookovú" stránku. 

tour de intelekt 2014

Rádiom riadená "Škola v prírode" pod Sitnom

V prípade dotazov volajte na 0903 716 874 alebo osobne u "dedka" Petra.

A je to tu...

Celoslovenské finále Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov Prešov 2014

V celoslovenskom finále logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov sa z 50 zúčastnených žiakov prvého stupňa škôl pre deti s nadaním z celej SR, ktorí postúpili do celoštátneho kola, naši chlapci vynikajúco umiestnili:
Filipko Kuchta /3. ročník/ - 10. miesto
Paľko Šuška /3. ročník/ - 26. miesto.
Vzhľadom k tomu, že sme sa ako škola do tejto súťaže zapojili po prvýkrát, je to naozaj pekný výsledok. Na budúci rok to skúsime znova.

Výsledky Pytagoriády - obvodné kolo

V obvodnom kole Pytagoriády sa našim žiakom 1. stupňa podarilo zabodovať:

Pytagoriáda pre 3. ročník - P3 (body za úlohy/body za čas):

1. miesto: Simon Omaník - 2. ročník (14/12)
3. miesto: Erik Nagy - 3. ročník (13/12)
5. miesto: Pavol Šuška - 3. ročník (14/9)  
9. miesto: William Šimoňák - 3. ročník (12/10)
14. miesto: Lea Valachyová - 3. ročník (13/8)

Pytagoriáda pre 4. ročník - P4 ( body za úlohy/body za čas):

9. miesto: Alex Šajánek - 4. ročník (10/10)
11. miesto: Filip Demáček - 4. ročník (12/7)

Blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom!

Školské kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov

V školskom kole Logickej olympiády podľa počtu získaných bodov v rámci 1. a 2. stupňa najlepšie obstáli:


Pavol Šuška - 3.ročník
Filip Kuchta - 3. ročník
William Šimoňák - 3. ročník
Erik Nagy - 3. ročník
Simon Omaník - 2. ročník

Karol Filkasz - 2. ročník, Lea Valachyová - 3. ročník, Jarka Ďurišová, Alex Šajánek - 4. ročník


Blahoželáme!

Šaliansky Maťko - obvodné a krajské kolo

Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko:

Pavol Šuška - 1. miesto /1. kategória/

Filip Demáček - 3. miesto /2. kategória/

V krajskom kole súťaže Šaliansky Maťko sa Paľko Šuška umiestnil na 4. mieste. Bola to jeho prvá súťaž, v ktorej reprezentoval našu školu, skvelý výkon, Paľko! Už sa o Tebe tak trochu aj šušká.....

Modelárky krúžok...

Od nás...klik

 

Píšu o nás...

Klesanie mám zo všetkého najradšej...aneb 12 dní v sedle v odkaze články

NOVÉ! AUTOROM JE PRIAMY ÚČASTNÍK TOUR...

 

 

Deti z Petržalky, ktoré na bicykloch prešli takmer 410 km, prijal starosta

IMG_2026

Po návrate z dobrodružnej cesty, ktorú podnikli trinásti žiaci zo základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov v Petržalke – z Bratislavy do Prahy – sa prišli žiaci podeliť o svoje zážitky a skúsenosti so starostom Vladimírom Bajanom.

Cieľom stretnutia, o ktoré požiadali absolventi tohto náročného výletu, bola prosba o odovzdanie ich odkazu a pozvania ostatným petržalským školákom. V budúcom roku totiž plánujú zorganizovať ďalšiu dobrodružnú cestu, na ktorú chcú pozvať aj ostatných spolužiakov z petržalských základných škôl. Trasa by mala viesť tentokrát z Bratislavy až do Berlína. „Ide o skvelú aktivitu najmä preto, že vychádza priamo od detí. Odkaz žiakom našich základných škôl samozrejme odovzdám,“ povedal na stretnutí starosta Petržalky a dodal, že sám sa pokúsi osobne sa zúčastniť niektorej z etáp ďalšej cesty.

Školákov na stretnutí sprevádzali obaja organizátori – riaditeľka školy Eva Orságová a manažér Petr Orság. „Celá Tour de Intelekt 2013 má za cieľ deťom dokázať prekonať seba samých a hlavne prežiť prázdniny v spoločnosti iných detí a príjemne. Aby mali radšej mozole na zadku, ako na prstoch od večného mobilovania a styku s klávesnicou“, prezradil Petr Orság. Počas desiatich etáp „našliapali“ žiaci každý deň okolo 40 kilometrov. Spali v stanoch a varili si na plynovom variči. Pre mnohých to bola celkom nová skúsenosť. Najmladším účastníkom bol druhák Erik Nagy, ktorý sám zvládol až dve etapy. „Bolo to náročné aj zábavné zároveň. Navštívili sme veľa zaujímavých miest a veľa sme sa aj naučili o tímovej spolupráci. Určite pôjdem aj na budúce“, prezradila ďalšia z účastníčok Lea Laurenčíková.

IMG_1970 IMG_1997 IMG_2005

 

Rozhlasová hra "Spinkoš"

Táto aktivita členov novinárskeho krúžku si zaslúži samostatný odsek. A na poprednom mieste. Janko Hacek "umí", a Vy sami posúďte, či mám pravdu. Potešiteľné je i to, že sa na jej príprave podieľal aj jeden z najmladších žiakov školy - prváčik Gabko. V poslednom období sa na novinárskom krúžku začali objavovať ďalšie, neprilásené deti, budeme sa tešiť, keď budú v budúcom školskom roku jeho aktívnymi členmi, novinársky krúžok pod vedením Janka Haceka v školskom roku 2013/2014 pokračuje. 

Tu je odkaz na vypočutie samotnej hry http://intelekt.edupage.org/files/SPINKOS_rozhlasova_hra.mp3.

 

Motto školy

Každý deň pozorujem, ako mládež trpí tým, že neexistujú školy,  v ktorých by sa učili žiť s ľuďmi a so svetom.

 
Adam Mickiewicz

 

 

POZOR!
 
Pre rodičov:
nový odkaz tlačivá

 

 

 

Myšlienky žiakov

Radšej prepadnem, ako mám odísť z tejto školy...

Mišo "Satánek"

 

Slovenský olympijský štvorkajak, "Rio" a projekt INTELEKT A POHYB

Slovenský olympijský štvorkajak, "Rio" a projekt INTELEKT A POHYB

 

Slovenský olympijský štvorkajak na čele s Erikom Vlčekom prevzal záštitu nad vodáckym klubom zriadeným pri našej škole. Ďalším, kto sa rozhodol podporiť deti pri ich aktivitách, je Mário "Rio" Urbanec. 

 

POZOR! Odchod 20.7.2013 od školy!

tour de intelekt 2013 propozície

Školské akcie - novinky a prázdninové aktivity. Etapy Tour de intelekt sú už kompletné!

 

 

Kliknite!

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.