• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • DÔLEŽITÝ OZNAM

      OZNAM O PRERUŠENÍ VYUČOVANIA

      Riaditeľka Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 2, 851 06 Bratislava

      prerušuje aj na základe odporúčania RÚVZ v dňoch 1. 12. 2022 . - 5. 12. 2022 vyučovanie v škole z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov.

      Žiaci školy budú v uvedených dňoch hromadne odhlásení z jedálne.

     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľka školy udeľuje dňa 18. 11. 2022 v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiakom 1. - 9. ročníka riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Všetci žiaci sú v tento deň hromadne odhlásení z obedov.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 7. 2. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje