Prezentácia školy

Vyučovanie

Streda 18. 5. 2022

Zvonenie

1. hodina: 8.30 - 9.15

2. hodina: 9.25 - 10.10

3. hodina: 10.25 - 11.10

4. hodina: 11.55 - 12.40

5. hodina: 12.45 - 13.30

6. hodina: 13.35 - 14.20

7. hodina: 14.25 - 15.10

Všetky aktuálne informácie zo života školy nájdete na fb, stačí si naň kliknúť

Navigácia

Fotogaléria

Partneri

Počet návštev: 3297530

Kontakt

 • Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov
  Znievska 2, 851 06 Bratislava
  www.intelekt.sk
  dotazy@intelekt.sk
  intelekt@intelekt.sk
 • +421 903 382 064

Prosíme rodičov, ktorým sme poslali rozhodnutie o prijatí ich dieťaťa do 1. ročníka, aby nám jeho prevzatie potvrdili mailom, aby sme mohli naplánovať osobné stretnutia v súvislosti s podpisom potrebnej agendy. Ďalšie prijímanie žiadostí zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do našej školy z kapacitných dôvodov je toho času pozastavené. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie

Nášmu žiakovi šiestej triedy Lukášovi Kozubíkovi sa opäť podarilo umiestniť na prvej priečke, a to na pretekoch MMČR miniracing vo Vysokom Mýte. Lukášovi gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov. 

Lukáš Kozubík zvíťazil na pretekoch MMČR miniracing vo Vysokom Mýte - RoadRacing.sk

 

Ďalšie úspechy nášho šiestaka Lukáša Kozubíka, ktorý vybojoval celkové prvé miesto v kategórii MINIGP 160 na MMSR v Dlhej.

Lukášovi blahoželáme a tešíme sa z jeho úspechov.

https://www.roadracing.sk/juniori/kozubikov-stopercentny-vstup-do-novej-sezony/

 

Dňa 25.3.2022 sa na ZŠ Turinanska Bratislava Petržalka  uskutočnilo okresné kolo v chemickej olympiáde v kategórii D (žiaci 9. a 8. ročníka), kde súťažilo 15 žiakov z petržalských škôl. 

Nášmu žiakovi 8.A triedy Martinovi Cingelovi sa podarilo

umiestniť na krásnom 1. mieste. 

Zároveň získal 1. miesto v okresnom kole Fyzikálnej olympiády kat.F

a 1. miesto v okresnom kole Pytagoriády. Patrí mu tiež 3. miesto v Technickej olympiáde. Martinovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 7. 3. 2022

ŠKD bude v prevádzke denne od 7.30 hod. do 17.00 hod.

Obnovená bude krúžková činnosť /zatiaľ s výnimkou dramatického krúžku/. Krúžky budú fungovať podľa pôvodného rozpisu.

Aj naďalej bude pri vstupe do školy prebiehať ranný filter a budeme dodržiavať všetky potrebné hygienické opatrenia.

V prípade ďalších zmien Vás budeme včas informovať. 

 

Aktuálne podmienky izolácie a karantény aktualizované

k 25. 2. 2022

Individuálna izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19. Vzťahuje sa iba na žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov v škole. 

Do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu. Po ukončení izolácie musia mať tieto osoby  5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Spolužiaci žiaka pozitívne testovaného na COVID-19 naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia. Žiaci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Výnimku z karantény v prípade úzkeho kontaktu žiaka/zamestnanca s osobou pozitívnou na ochorenie COVID -19 mimo školy si môžu uplatniť výnimku z karantény cez EduPage predložením "Oznámenia o výnimke z karantény". Lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie a karantény a ani o výnimke z karantény. 

Pri nástupe žiaka do školy po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá prostredníctvom EduPage "Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka"

Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí rodič predložiť "Potvrdenie od lekára", ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslaná aj e-mailom, pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky. 

V spoločných priestoroch školy je nutné nosiť rúško /respirátor/.

 

Už teraz sa môžete pripravovať na Fašiangový karneval, ktorý sa bude konať v stredu 23. 2. 2022 v ŠKD od 13:30 do 15:00.🎭🎉

 

 

Oznam o karanténe 6.A triedy

Z dôvodu pozitivity žiaka, ide do karantény trieda 6.A /okrem žiakov, ktorí majú výnimku z karantény/. Dátum posledného kontaktu  s pozitívnym žiakom je piatok 11. 2. 2022. Karanténa začína v sobotu 12. 2. 2022 a končí v stredu 16. 2. 2022 /vrátane/, do školy nastupujú deti vo štvrtok 17. 2. 2022. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. V prípade, že žiak neprejavuje príznaky ochorenia počas celého trvania karantény, rodič žiaka nemusí kontaktovať všeobecného lekára. V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič žiaka telefonicky alebo e-mailom kontaktuje všeobecného lekára. Ostatní z rodiny idú do karantény, ak budú mať žiaci akékoľvek príznaky ochorenia. Bližšie informácie ohľadom výnimiek z karantény a spôsobe výučby  poskytne triedny učiteľ. 

 

Oznam o karanténe 5.A triedy

Z dôvodu pozitivity žiaka, ide do karantény trieda 5.A /okrem žiakov, ktorí majú výnimku z karantény/, dvaja žiaci 4. A - rodičia boli informovaní a jeden žiak 3.A - rodičia boli informovaní. Dátum posledného kontaktu  s pozitívnym žiakom je štvrtok 10. 2. 2022. Karanténa začína v sobotu 12. 2. 2022 a končí v utorok 15. 2. 2022 /vrátane/, do školy nastupujú deti v stredu 16. 2. 2022. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. V prípade, že žiak neprejavuje príznaky ochorenia počas celého trvania karantény, rodič žiaka nemusí kontaktovať všeobecného lekára. V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič žiaka telefonicky alebo e-mailom kontaktuje všeobecného lekára. Ostatní z rodiny idú do karantény, ak budú mať žiaci akékoľvek príznaky ochorenia. Bližšie informácie ohľadom výnimiek z karantény a spôsobe výučby  poskytne triedna učiteľka. 

 

Oznam o karanténe 7.A triedy

Z dôvodu pozitivity žiaka, ide trieda 7.A do karantény /okrem žiakov, ktorí majú výnimku z karantény/. Dátum posledného kontaktu  s pozitívnym žiakom je streda  9. 2. 2022. Karanténa začína v sobotu 12. 2. 2022 a končí v pondelok 14. 2. 2022 /vrátane/, do školy nastupujú deti v utorok 15. 2. 2022. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. V prípade, že žiak neprejavuje príznaky ochorenia počas celého trvania karantény, rodič žiaka nemusí kontaktovať všeobecného lekára. V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič žiaka telefonicky alebo e-mailom kontaktuje všeobecného lekára. Ostatní z rodiny idú do karantény, ak budú mať žiaci akékoľvek príznaky ochorenia. Bližšie informácie ohľadom výnimiek z karantény a spôsobe výučby  poskytne triedny učiteľ. 

 

!Aktualizovaná verzia školského semaforu!

Školský manuál je aktualizovaný k 4. 2. 2022 z dôvodu potreby spresnenia postupov ukončovania izolácie (vrátane návratu žiakov k fyzickej aktivite po izolácii) a karantény detí a žiakov a upresnenia výnimky z karantény pre účel návštevy školy, školského zariadenia a mimovyučovacích aktivít. Za účelom výnimky z karantény v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách môže rodič predkladať „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID19 a o absolvovaní izolácie“ (Príloha č. 4a).

cestne_vyhlasenie_samotest.docx

Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách si môžu uplatniť:

- žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho výsledku:

- Ag samotestu a po ukončení izolácie, ktorá bola pod dohľadom všeobecného lekára pre deti a dorast. Rodič v takomto prípade môže škole, školskému zariadeniu a pri mimovyučovacích aktivitách predložiť „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“ (Príloha č. 4a),

- Ag testu vykonaného v MOM alebo u všeobecného lekára pre deti a dorast (pokiaľ to lekár vie zabezpečiť),

- PCR testu.

- kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci kompletne zaočkovaní a zároveň majú posilňovaciu (booster) dávku.

Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“(Príloha č. 2).

oznamenie_o_vynimke_z_karanteny_(1).docx

Lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácii a karantény a ani o výnimke z karantény.

 

Oznam o karanténe 4.A triedy

Z dôvodu pozitivity žiaka, ide trieda 4.A do karantény. Dátum posledného kontaktu  s pozitívnym žiakom je štvrtok 3. 2. 2022. Karanténa začína v sobotu 5. 2. 2022 a končí v utorok 8. 2. 2022/vrátane/, do školy nastupujú deti v stredu 9. 2. 2022. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Karanténu je potrebné nahlásiť všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. Ostatní z rodiny idú do karantény, ak budú mať žiaci akékoľvek príznaky ochorenia. Bližšie informácie ohľadom prípadných výnimiek z karantény a spôsobe výučby  poskytne triedna učiteľka. 

 

Oznam o karanténe 3.A triedy

Z dôvodu pozitivity žiaka, ide trieda 3.A do karantény. Dátum posledného kontaktu  s pozitívnym žiakom je štvrtok 3. 2. 2022. Karanténa začína v piatok 4. 2. 2022 a končí v utorok 8. 2. 2022/vrátane/, do školy nastupujú deti v stredu 9. 2. 2022. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Karanténu je potrebné nahlásiť všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. Ostatní z rodiny idú do karantény, ak budú mať žiaci akékoľvek príznaky ochorenia. Bližšie informácie ohľadom prípadných výnimiek z karantény a spôsobe výučby  poskytne triedna učiteľka. 

 

Oznam o karanténe 8.A a 9.A triedy

Z dôvodu pozitivity žiaka, idú triedy 8.A a 9.A do karantény. Dátum posledného kontaktu  s pozitívnym žiakom je streda 2. 2. 2022. Karanténa začína vo štvrtok 3. 2. 2022 a končí v pondelok 7. 2. 2022/vrátane/, do školy nastupujú v utorok 8. 2. 2022. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Karanténu je potrebné nahlásiť všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. Ostatní z rodiny idú do karantény, ak budú mať žiaci akékoľvek príznaky ochorenia.

 

Oznam o karanténe 1.A a 2.A triedy

Z dôvodu pozitivity žiaka, idú triedy 1.A a 2.A do karantény. Dátum posledného kontaktu  s pozitívnym žiakom je streda 2. 2. 2022. Karanténa začína vo štvrtok 3. 2. 2022 a končí v pondelok 7. 2. 2022/vrátane/, do školy nastupujú v utorok 8. 2. 2022. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Karanténu je potrebné nahlásiť všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. Ostatní z rodiny idú do karantény, ak budú mať žiaci akékoľvek príznaky ochorenia. 

 

Termín polročných prázdnin

Polročné prázdniny budú v piatok 4. 2. 2022. Žiaci nastúpia do školy v pondelok 7. 2. 2022.

 

Výpis hodnotenia za 1. polrok školského roku 2021/2022 

Výpis hodnotenia za 1. polrok školského roku 2021/2022 dostanú žiaci v pondelok 31. 1. 2022. Vyučovanie bude prebiehať v bežnom režime. ŠKD bude od 7.30 do 16.30. 

 

Aktuálne podmienky izolácie a karantény platné

od 25. 1. 2022

Podmienky izolácie osôb pozitívnych na COVID-19 a karantény osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 stanovujú vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Izolácia je pre osobu, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia znamená oddelenie a obmedzený pohyb chorej osoby a jej izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom zariadení, v zdravotníckom zariadení alebo zariadení na tom určenom.

Izolácia trvá po dobu 5 dní od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.

Začiatok a koniec izolácie určuje lekár.

Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

Počas 5 dní po ukončení izolácie dôrazne odporúčame, aby žiaci minimalizovali kontakt so žiakmi mimo svojej triedy (napr. mimovyučovacie aktivity) a nosili respirátor.

Karanténa je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVD-19.

Osoba podozrivá na ochorenie COVID -19 zostane doma alebo v určenom karanténnom zariadení podľa posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe).

Karanténa je pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov alebo od momentu, kedy ju lekár posúdi ako potrebnú.

Karanténa trvá 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov. O ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast.

Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19, pričom neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19. Tieto osoby sú povinné mať 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19, ak pri tomto kontakte nemali prekryté dýchacie cesty respirátorom typu FFP2 (a vyššie) a :

1. osoby boli v priamom fyzickom kontakte alebo

2. osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút alebo

3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút,

4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút.

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:

1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo

2. kompletne očkovaná alebo

3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Kompletne očkovaná osoba je osoba, ktorá je:

a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V), avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky alebo

b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson), avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky alebo

c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky

 

Oznam o karanténe 3.A a 4.A triedy

na základe dnešnej informácie bude v karanténe 3.A a 4.A trieda z dôvodu kontaktu s pozitivne testovaným žiakom. Dátum posledného kontaktu s pozitívnym u žiakov 3.A a 4.A je utorok 18. 1. 2022. Deti je možné už dnes objednať na PCR test cez stránku korona.gov alebo aplikáciu ezdravie. Test je možné vykonať najskôr v piaty deň od posledného kontaktu, ak je výsledok negatívny, karanténa končí u žiakov po siedmich dňoch 25. 1. 2022 - vrátane a do školy môžu nastúpiť 26. 1. 2022, inak treba dodržať 10 - dňovú karanténu - do 28. 1. 2022 /vrátane/. Ostatní z rodiny idú do karantény iba v prípade, ak budú mať žiaci akékoľvek príznaky ochorenia. Karanténu žiaka treba nahlásiť detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada. Všetky informácie ohľadom dištančného vzdelávania bude posielať triedna učiteľka. Z obedov budú deti odhlásené hromadne. Ďakujeme za spoluprácu.  

 

Aktuálne informácie k harmonogramu k prijímaciemu pokračovaniu na denné štúdium na stredných školách pre školský rok 2022/2023

:

20. 3. 2022 /posledný možný termín/ - zákonný zástupca podáva príhlášku na každú strednú školu, na ktorú sa žiak hlási. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania /netalentové odbory/, a najviac dva odbory vzelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania /talentové odbory/. Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov základných a stredných škôl, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

21. 3. - 14. 4. 2022: overenie športového výkonu - prvá fáza talentových skúšok /stredné športové školy/

2. 5. - 3. 5. 2022:1.kolo 1. termín prijímacích skúšok /vrátane osemročných gymnázií/

4. 5. - 6. 5. 2022: 1. kolo 1. termín talentových skúšok /ostatné školy vyžadujúce overenie talentu/ a psychodiagnostické vyšetrenie pre stredné športové školy

9. 5. - 10. 5. 2022: 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok /vrátane osemročných gymnázií/

11. 5. - 13. 5. 2022: 1. kolo 2. termín talentových skúšok /ostatné školy vyžadujúce overenie talentu/ a psychodiagnostické vyšetrenie pre stredné športové školy

21. 6. 2022: 2. kolo prijímacích skúšok

Bližšie informácie:

Riaditelia stredných škôl zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 28. 2. 2022.

Riaditeľom gymnázií so štvorročným, päťročným alebo osemročným vzdelávacím programom sa  umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 90% v každom vyučovacom predmete samostatne.

Riaditeľom stredných škôl, v ktorých sa získava úplné stredné odborné vzdelanie, novela školského zákona umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne.

Elektronické podanie prihlášky:

Konkrétny formulár prihlášky si zákonný zástupca vygeneruje zo školského informačného systému. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informčného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca. 

Vyplnenú prihlášku odošle zákonný zástupca prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14. 3. 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí povinné prílohy v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.

Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. 3. 2022.

Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. 3. 2022 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne, pri podaní prihlášky je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

Hodnotenie žiaka uvedené na prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie. Vysvedčenia zo základnej školy pripája k prihláške aj žiak, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne /predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením/.

Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré poukazujú na umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži, predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor. 

Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky. 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný alebo učebný odbor predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch alebo učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva do 31. 1. 2022 zverejní na webovom sídle v časti regionálne školstvo/vzdelávanie na stredných školách.

Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.

Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. 5. 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí. 

Zákonný zástupca najneskôr do 23. 5. 2022 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzelávanie. 

Oznam o karanténe 1.A a 2.A triedy

od 19.1. 2022 bude v karanténe 1.A a 2.A trieda z dôvodu kontaktu s pozitivne testovaným pedagógom. Dátum posledného kontaktu s pozitívnym u žiakov 1.A je 17. 1.  2022 / u žiakov 2. A bol posledný kontakt 18. 1. 2022/ . Deti je možné už dnes objednať na PCR test cez stránku korona.gov alebo aplikáciu ezdravie. Test je možné vykonať najskôr v piaty deň od posledného kontaktu, ak je výsledok negatívny, karanténa končí u žiakov 1.A po siedmich dňoch 24. 1. 2022 - vrátane /u žiakov 2.A 25. 1. 2022 - vrátane/, inak treba dodržať 10 - dňovú karanténu - do 27. 1. 2022 u žiakov 1.A a do 28. 1. 2022 u žiakov 2.A. Ostatní z rodiny idú do karantény iba v prípade, ak budú mať žiaci akékoľvek príznaky ochorenia. Karanténu žiaka treba nahlásiť detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada. Všetky informácie ohľadom dištančného vzdelávania bude posielať triedna učiteľka. Ďakujeme za spoluprácu.  

Oznam o činnosti ŠKD a krúžkov od 10. 1. 2022

Od pondelka 10. 1. 2022 bude prevádzka ŠKD od 7.30 hod. do 16.30 hod. Krúžky od 10. 1. 2022 ešte nebudú prebiehať. 

 

Oznam o nástupe žiakov do školy 10. 1. 2022

V pondelok 10. 1. 2022 bude škola otvorená pre žiakov 1. i 2. stupňa. Prosíme rodičov, aby pred nástupom do školy deti otestovali, ak je to možné. Zároveň je potrebné cez edupage poslať oznámenie o bezpríznakovosti.  Podľa aktuálnych informácií budú v škole platiť rovnaké pravidlá ako pred vianočnými prázdninami, stále platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, o činnosti ŠKD a krúžkov budeme ešte bližšie informovať.

 

Nášmu šiestakovi Lukáškovi blahoželáme a prajeme veľa športových úspechov aj v novom roku 🏍

 

Vianočné prázdniny  

na základe rozhodnutia mininstra školstva začínajú vianočné prázdniny už 20.12. 2021. Prázdniny končia 7. 1. 2022. Do školy žiaci nastupujú v pondelok 10. 1. 2022.

 

Oznam o karanténe 1.A a 2.A triedy

od 10.12. 2021 bude v karanténe 1.A a 2.A trieda z dôvodu kontaktu s pozitivne testovaným žiakom. Dátum posledného kontaktu s pozitívnym žiakom je 9. 12.  2021/ u žiakov 2. A bol posledný kontakt 8. 12. 2021/ . Deti je možné už dnes objednať na PCR test cez stránku korona.gov alebo aplikáciu ezdravie. Test je možné vykonať najskôr po piatich dňoch 14. 12. 2021 /u žiakov 2.A 13. 12. 2021/ , ak je výsledok negatívny, karanténa končí po siedmich dňoch 16. 12. 2021 - vrátane /u žiakov 2.A 15. 12. 2021 - vrátane/, inak treba dodržať 10 - dňovú karanténu do 19. 12. 2021 / u žiakov 2.A do 18. 12. 2021/. Ostatní z rodiny idú do karantény iba v prípade, ak budú mať žiaci akékoľvek príznaky ochorenia. Karanténu žiaka treba nahlásiť detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada. Všetky informácie ohľadom dištančného vzdelávania bude posielať triedna učiteľka. Ďakujeme za spoluprácu.  

 

Oznam o prerušení vyučovania na 2. stupni od 6. 12. 2021

Od pondelka 6.12.2021 sa na základe vyhlášky 276/2021 zverejnenej vo vestníku vlády prerušuje na druhom stupni základných škôl prezenčné vzdelávanie.
Žiaci druhého stupňa našej školy teda od 6. 12. 2021 prechádzajú na dištančné vzdelávanie.
Vzdelávanie je povinné v plnom rozsahu podľa určenia a bude prebiehať podľa pokynov. Povinnosťou zákonných zástupcov je prípadnú neúčasť na dištančnom vyučovaní riadne ospravedlniť. 
Žiaci si pred víkendom zoberú domov všetky svoje učebnice, zošity a potrebné pomôcky.
 Od pondelka budú všetci žiaci 2. stupňa hromadne odhlásení z obedov. 

Oznam o karanténe 3.A triedy

Predsa to ani nás neobišlo a hoci sme sa doposiaľ veľmi dobre držali, od 2.12. 2021 do 9.12.2021 bude v karanténe 3.A trieda z dôvodu pozitivity žiaka. Dátum posledného kontaktu s pozitívnym žiakom je pondelok 29.11. 2021. Deti je možné už dnes objednať na PCR test cez stránku korona.gov alebo aplikáciu ezdravie. Treba tak urobiť čo najskôr, aby sa nepredlžoval termín testovania. PCR test je možné vykonať najskôr po piatich dňoch /4. 12. 2021/, ak je výsledok negatívny, karanténa končí po siedmich dňoch 6. 12. 2021 /vrátane/, inak treba dodržať 10 - dňovú karanténu /do 9. 12. 2021/. Ostatní z rodiny idú do karantény iba v prípade, ak budú mať žiaci akékoľvek príznaky ochorenia. Karanténu žiaka treba nahlásiť detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada. Dištančné vyučovanie je povinné, v prípade neúčasti má rodič povinnosť žiaka ospravedlniť. Všetky informácie ohľadom dištančného vzdelávania bude posielať triedna učiteľka. Ďakujeme za spoluprácu a veríme, že sa deti budú môcť čo najskôr vrátiť do školy.  


Oznam o ďalších opatreniach platných od 29. 11. 2021

Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole spôsobom, ktorý určí škola, v našom prípade prostredníctvom edupage. Vzhľadom k tomu, že rodičia mnohých škôl tak nerobia, ministerstvo nebude na základe tejto skutočnosti môcť vydávať rodičom ďalšie domáce Ag testy, keďže nemá spätnú väzbu o ich použití. 

Žiak zostáva doma, ak má pozitívny výsledok samotestovania Ag testom. Rodič telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.

Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným opatreniam.  

Žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, idú do karantény, ich zákonní zástupcovia kontaktujú lekára a prihlásia ich na PCR test cez korona.gov.sk /okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia/. 

Výnimka na nosenie rúšok pre žiakov ZŠ bola zrušená dňa 25. 11. 2021 /okrem výnimiek podľa vyhlášky 262/.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný alebo povolený iba v režime OP /očkovaný, prekonaný/ a to len so súhlasom riaditeľa.

Krúžky a hromadné podujatia sa neuskutočňujú.

Zákonný zástupca má však možnosť prevzatia Ag samotestu / po predchádzajúcej dohode s určeným pracovníkom školy/.

Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlady Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť. Škola nemá povinnosť zabezpečiť pre takýchto žiakov dištančné vzdelávanie.

Zákonný zástupca aj naďalej predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní /vrátane víkendov a sviatkov/ "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka". V prípade, že rodič uvedené prehlásenie nepredloží, žiak sa považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča. 

Rodič môže aj naďalej svojím rohodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní /víkendy a sviatky sa nepočítajú/ aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť "Potvrdenie od lekára" od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení /bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka/.

Rodič má nárok na ošetrovné /OČR/, ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

V záujme nepremiešavania žiakov v škole odporúčame rodičom, aby deti dávali do rannej družiny len v nevyhnutných prípadoch a v popoludňajších hodinách sa tiež v rámci možností snažili vyzdvihovať svoje deti skôr, ako obvykle.

Prípadné zmeny v režime škôl a následné opatrenia včas oznámime. 

Oznam

Od 25.11.2021 je v platnosti vyhláška 262 o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest v škole.

Informácie ohľadom postupu zákonných zástupcov pri pozitívnom výsledku AG domáceho testu, predkladania vyhlásenia o bezpríznakovosti a spôsobe ospravedlňovania neprítomnosti žiakov na vyučovaní/podľa aktualizovaného semaforu z 28. 10. 2021/ 

Žiaci z triedy, v ktorej žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, môžu naďalej chodiť do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom alebo Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste, kde testovaný žiak dostane potvrdenie o výsledku. Keď bude mať žiak potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom mieste, idú žiaci triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). 

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

 • Vyhlásenie sa predkladá pri nástupe do školy a vždy po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac dní, vrátane víkendov a sviatkov.
 • Vyhlásenia sa vypisujú elektronicky cez Edupage.

 

Ospravedlňovanie dochádzky

 • Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/víkendy sa nezapočítavaju/. Pri absencii z dôvodu choroby presahujúcej 5 dní, je potrebné predložiť potvrdenie od lekára 

 

Už teraz sa môžete pripravovať na Katarínsky swap kníh 📚📖

 

Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry, v ktorom zbierame body za plnenie úloh. Prvá téma mala názov "Cesta mobilu". Jedným zo zadaní bolo zbierať staré mobily. Žiaci prvého stupňa sa zapojili aktivitami - výrabanie telefónu, hrami ako sa dorozumievajú zvieratá ako aj rozhovormi o tom, akým spôsobom sa mobilný telefón dostane až k nám. Tretí a štvrtý ročník sa zúčastnil poučného rovesníckeho vyučovania na tému "Krvavé nerasty", ktoré si pripravili žiaci šiesteho ročníka a siedmak Oliver.

Rovesnícke vyučovanie na tému "Krvavé nerasty" - Prezentácia tu ⇒ Krvave_nerasty.pptx

 

 

Nahlásenie výsledku domáceho AG samotestu škole

Na základe platného Školského semaforu má podľa Usmernenia k preberaniu antigénových samotestov rodič škole potvrdzovať použitie domácich AG samotestov/iba ten, kto si testy na dobrovoľné AG samotestovanie objednal/. V EduPage v module Žiadosti/Vyhlásenia je k dispozícii vyhlásenie Domáci AG samotest - výsledok, cez ktoré rodič jednoducho oznámi výsledok testu. Pri pozitívnom výsledku si takto rodič zároveň hneď splní povinnosť nahlasovania výsledku testu škole. 

Zmena v počte objednaných AG samotestov 

Aktuálne pokyny MŠVVaŠ SR v súvislosti s nedostatkom AG samotestov:

zákonní zástupcovia, ktorí o AG samotesty požiadali, budú dňa 2. 9. 2021 preberať oproti podpisu iba 5 ks týchto testov /nebude možné vydať celú sadu, ktorú si zákonní zástupcovia objednali/. Zákonný zástupca bude potvrdzovať škole vykonanie každého testu, výsledok testu bude oznamovať iba v prípade, že bol žiak pozitívny. O spôsobe, ktorým bude zákonný zástupca oznamovať vykonanie testu, bude škola informovať. 

Oznam o organizácii začiatku školského roka 2021/2022

Nástup do školy 2. 9. 2021:

1. ročník o 8.00 hod.

Do vnútorných priestorov školy môže vstúpiť iba jeden zákonný zástupca prváka po odovzdaní Písomného vyhlásenia návštevníka o bezpríznakovosti  a Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka. Zákonný zástupca i žiak musia mať prekryté horné dýchacie cesty. Tí zákonní zástupcovia, ktorí si objednali kloktací test a sadu domácich AG testov si ich prevezmú pri vstupe do školy u povereného zamestanca oproti podpisu. 

2. - 9. ročník o 9.00 hod.

Do vnútorných priestorov školy môže vstúpiť iba žiak, ktorý musi mať prekryté horné dýchacie cesty. V prípade, že jeho rodičia neodovzdali Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka elektronicky cez edupage, prinesú ho vyplnené a podpísané v papierovej podobe. Prázdne tlačivá budú pripravené aj pred vstupom do školy. Tí zákonní zástupcovia, ktorí si objednali kloktací test a sadu domácich AG testov si ich prevezmú pred školou u povereného zamestanca oproti podpisu. 

Zákonný zástupca odovzdá Písmné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti dieťaťa pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní/vrátane víkendov/.

 

Žiaci budú v tento deň v škole max. 1 - 1, 5 hod. Prezuvky si nenosia, učebnice a pomôcky, ktoré v škole dostanú si nechajú v škole. Obed ani školský klub detí nebude.

Dňa 3. 9. 2021 budú mať žiaci max. 3 vyučovacie hodiny. V tento deň žiaci budú mať zabezpečený obed. Presný čas obeda nám ešte oznámi vedúca jedálne. Obedovať budú môcť iba žiaci, ktorí budú prihlásení. Prihlasovanie na stravu sa realizovalo cez edupage dotazník, rodičia prvákov a nových žiakov budú ohľadom prihlásenia na obedy ešte kontaktovaní prostredníctvom e-mailu.

Cena za obedy: 1. stupeň: 37 €

                           2. stupeň: 39 €

Prosíme zákonných zástupcov, aby obedy na školský rok 2021/2022 začali uhrádzať až po začiatku školského roka bankovým prevodom na

obedový účet: SK38 0900 0000 0051 6215 5892

Do poznámky je pri platbe potrebné uvádzať meno, priezvisko žiaka a triedu, do ktorej chodí.

Odhlásenie na daný deň resp. dni zo stravovania /choroba, lekár a pod./ je potrebné vždy najneskôr do 7.30 v daný deň iba prostredníctvom sms-ky

na telefónnom čísle 0911 266 221.

Odhlásenie po 7.30 hod. už v jedálni nebudú akceptovať a obed bude potrebné uhradiť, aj keď ho žiak neodoberie. 

Činnosť školského klubu detí od 3. 9. 2021 bude popoludní do 17.00 hod.

Ranná činnosť školského klubud detí bude od 7. 00 hod. Vzhľadom na vydané opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 prosíme zákonných zástupcov, aby svoje deti nechávali v rannom školskom klube detí iba v najnutnejších prípadoch. Splnenie všetkých podmienok RÚVZ nedokážeme z organizačných dôvodov zabezpečiť. 

Ďalšie dôležité informácie ohľadom prevádzky a vnútorného režimu školy od 1. 9. 2021

Zákonný zástupca odovzdá Písmné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti dieťaťa pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní/vrátane víkendov/.

Žiaci i zamestnanci školy sú povonní nosiť rúško v triede i v spoločných priestoroch školy počas celého vyučovania a výchovnej činnosti v popoludňajších časoch podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. 

V prípade výskytu pozitívneho prípadu - trieda ide /úzky kontakt s pozitívne testovanou osobou/ na 14 dní do karantény okrem žiakov, ktorí majú výnimku z karantény. Zároveň prechádza trieda na dištančné vzdelávanie.

Výnimku z karantény majú žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID 19 za posledných 180 dní aĺebo plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID 19. Rodič oznamuje výnimku z karantény "Oznámením o výnimke z karantény".

Za formu dištančného vzdelávania sa považuje: Online vyučovanie podľa upraveného rozvrhu v rámci možností školy alebo zadávanie domácich prác prostredníctvom e-mailu.

Zákonný zásupca má možnosť ospravedlniť žiaka na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní musí ihneď po návrate do školy predložiť potvrdenie o chorobe od pediatra, aby mohla byť absencia ospravedlnená.

Ak je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID 19, bezodkladne o tom informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. 

Zákonný zástupca zabezpeči pre žiaka denne minimálne dve rúška a dva balíky papierových vreckoviek. 

Zákonný zástupca rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID 19 nesmie vstúpiť do priestorov školy. Berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z príznakov COVID 19, je nutné ho umiestniť do samostatnej miestnosti, kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Zákonný zástupca dodržiava pokyny triedneho učiteľa a vedenia školy, zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode zo školy - nosenie rúšok, dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupov.

Vstup do školy je pre zákonných zástupcov a v škole nezamestnané osoby zakázaný. V prípade nutnosti je potrebné kontaktovať riaditeľku školy telefonicky či prostredníctvom e-mailu. 

Škola sa bude riadiť semaforom, ktorý má tri úrovne: zelenú, oranžovú a červenú a zohľadňuje aktuálnu epidemiologickú situáciu.

Zelená úroveň: v škole nie je žiadna pozitívna osoba na COVID 19, je jedna alebo viac osôb v karanténe z dôvodu úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID 19 mimo školy. Vyučovanie prebieha bez obmedzenia, za prísnych protiepidemiologických opatrení.

Oranžová úroveň: V škole je minimálne jeden potvrdený prípad na ochorenie COVID 19. Žiaci triedy, v ktorej je pozitívny výskyt ochorenia, idú na 14 dní do karantény /okrem žiakov s výnimkou z karantény/.

Červená úroveň: V škole je viac potvrdených prípadov na ochorenie COVID 19 - epidemický výskyt. Túto skutočnosť oznamuje škole regionálny úrad verejného zdravotníctva. žiaci, prípadne triedy sú v karanténe a prebieha dištančné vzdelávanie.

V prípade nových usmernení budú uvedené usmernenia upravené.

 

Oznam o spôsobe vzdelávania od 19. 4. 2021

na základe rozhodnutia ministra školstva vedy výskumu a športu SR č. 2021/12811:1-A1810 z 12. 4. 2021 vydaného v zmysle ustanovenia § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 160 zo 17. 3. 2021  v znení uznesenia vlády SR č. 169 z 24. 3. 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. 3. 2021 obnovujeme s účinnosťou od 19. 4. 2021 školské vyučovanie v 8. a 9. ročníku Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 2, 851 06 Bratislava.

Žiaci 5., 6. a 7. ročníka budú aj v týždni od 19. 4. 2021 pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

 

Oznam o spôsobe vzdelávania od 12. 4. 2021

 

na základe rozhodnutia ministra školstva vedy výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni pre všetky deti a obnovuje sa prevádzka školských klubov detí.

9. apríla 2021 končí dištančné vyučovanie pre deti z prvého stupňa, ktoré nenastúpili do školy 22. marca 2021, vyučovanie už nie je dobrovoľné, ale povinné.

 

Oznam o spôsobe vzdelávania od 22. 3. 2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. 2. 2021 a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 122 a č. 123 z 28. 2. 2021 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 160 zo dňa 17. 3. 2021 a po zvážení epidemiologickej situácie a prevádzkových podmienok Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov Znievska 2, 851 06 Bratislava, bude s účinnosťou od 22. 3. 2021 realizované školské vyučovanie za účelom výchovy a vzdelávania žiakov 1. - 4 ročníka.

Žiaci 2. stupňa budú aj v týždni od 22. 3. 2021 pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

 

Oznam o spôsobe vzdelávania od 15. 3. 2021 do 19. 3. 2021

Na základe rozhodnutí MŠVVaŠ zo dňa 5.2. a 2.3. 2021 ako aj podmienok uvedených v uzneseniach vlády SR č.122 a č. 123 po zvážení epidemiologickej situácie oznamujeme, že od 15. marca 2021 bude aj naďalej v prevádzke 1. stupeň Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 2, 851 06 Bratislava. Prevádzka 1. stupňa je určená prednostne pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry, deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú v plnej miere prístup k dištančnému vzdelávaniu. Ostatní žiaci 1. stupňa a všetci žiaci 2. stupňa sa budú vzdelávavať dištančne. 

 

Oznam o spôsobe vzdelávania od 8. 3. 2021 do 12. 3. 2021 

Na základe rozhodnutí MŠVVaŠ zo dňa 5.2. a 2.3. 2021 ako aj podmienok uvedených v uzneseniach vlády SR č.122 a č. 123 po zvážení epidemiologickej situácie oznamujeme, že od 8. marca 2021 bude v prevádzke 1. stupeň Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 2, 851 06 Bratislava. Prevádzka 1. stupňa je určená prednostne pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry, deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú v plnej miere prístup k dištančnému vzdelávaniu. Ostatní žiaci 1. stupňa a všetci žiaci 2. stupňa sa budú vzdelávavať dištančne. 

 

Termín jarných prázdnin: 1. 3. 2021 - 5. 3. 2021. O prípadných zmenách vo vzdelávaní žiakov 1. a 2. stupňa od 8. 3. 2021 budeme informovať.

 

Oznam o spôsobe vzdelávania od 15. 2. 2021 do 26. 2. 2021

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. 2. 2021 zriaďovateľ Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 2, 851 06 obnovuje v termíne od 15. 2. 2021 do 26. 2. 2021 školské vyučovanie na 1. stupni. Riaditeľka školy naďalej aj v termíne od 15. 2. 2021 do 26. 2. 2021 zabezpečuje dištančné vzdelávanie na 2. stupni školy.

 

Oznam o spôsobe vzdelávania od 8. 2. 2021 do 12. 2. 2021

Na základe odporúčania regionálneho hygienika a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. 2. 2021 zriaďovateľ Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 2, 851 06 neobnovuje vyučovanie, výchovno-vzdelávací proces zostáva mimoriadne prerušený, riaditeľka školy naďalej zabezpečuje dištančné vzdelávanie na 1. i 2. stupni školy.

 

Oznam o spôsobe vzdelávania od 8. 2. 2021

Na základe všetkých doposiaľ dostupných informácií ohľadom otvárania škôl oznamujeme, že rozhodnutím zriaďovateľky a riaditeľky školy v pondelok 8. 2. 2021 na prvom i druhom stupni pokračuje dištančná forma vzdelávania.

Keďže žiakmi našej školy sú deti nielen z Petržalky, ale aj z rôznych obvodov Bratislavy či iných miest, prosíme rodičov, aby  najneskôr v nedeľu večer poslali triednym učiteľom prostredníctvom e-mailu informáciu, či sa po absolvovaní testovania jedného zo zákonných zástupcov dieťa bude môcť zúčastniť prezenčného vyučovania, ak budú utvorené podmienky pre jeho spustenie.

Zatvorené budú všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Petržalka, teda aj škola, v ktorej sa stravujú naši žiaci. Školy budú môcť byť pre 1. stupeň otvorené najskôr v utorok a to v závislosti od víkendových výsledkov testovania.

My sa  v škole na návrat detí intenzívne pripravujeme a pevne veríme, že sa nám s nimi podarí čo najskôr stretnúť v ich naozajstných triedach. Držme si palce!

 

Oznam o spôsobe vzdelávania od 1. 2. 2021 do 5. 2. 2021

Na základe vyjadrenia ministra školstva bude v týždni od 1. 2. 2021 do 5. 2.2021 pokračovať vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl dištančnou formou.

 

Oznam o spôsobe vzdelávania od 25. 1. 2021 do 29. 1. 2021

Podľa vyjadrenia ministra školstva sa aj v týždni od 25. 1. 2021 do 29. 1. 2021 budú deti vzdelávať v rovnakom režime ako počas predchádzajúceho týždňa. Žiaci základných a stredných škôl sa budú naďalej učiť dištančne.

 

Dôležitá informácia!

Na základe komunikácie s kompetentnými pracovníkmi Odboru krízového riadenia OÚ BA, je pôvodne plánované testovanie žiakov 2. stupňa, jedného zo zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa a zamestnancov školy na ochorenie COVID - 19 pozastavené, keďže v nedeľu večer - 17. 1. 2021, bolo ohlásené celoplošné testovanie v termíne od 18. 1. 2021 do 26. 1. 2021. 

Testovanie našich žiakov, jedného zo zákonných zástupcov a zamestnancov školy sa podľa pôvodne plánovaného termínu 22. 1. 2021 - 24. 1. 2021 v MOM, s ktorým naša škola uzatvorila zmluvu o spolupráci, KONAŤ NEBUDE.

Zákonní zástupcovia, žiaci i zamestnanci školy sa môžu testovať individuálne na MOM, ktoré sú, resp. v priebehu najbližších dní budú v ponuke. 

Pripomíname, že do testovania sú zahrnuté aj deti, ktoré dovŕšili, resp. v najbližšom období dovŕšia 15 rokov/bez testu nebudú môcť ísť do prírody/.

V prípade, že by žiaci 2. stupňa /5. - 9. ročník/ mali nastúpiť do školy, musia byť podľa zatiaľ platného manuálu návratu do školy tiež otestovaní.


  

Na základe vyjadrenia ministra školstva sa vzhľadom k pretrvávajúcej epidemiologickej situácii deti od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia, budú aj v týždni od 18. 1. 2021 pokračovať v dištančnom vzdelávaní a režime, ako doteraz.

 

Na základe pokynov MŠVV a Š SR v súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou, bude od 11. 1. 2021 pokračovať vyučovanie na 1. i 2. stupni školy dištančnou formou. Rozvrh pre jednotlivé triedy bude uvedený na nástenke edupage. Predpokladaný nástup do školy žiakov 1. stupňa je 18. 1. 2021. O ďalšom postupe a podmienkach, za akých by malo vyučovanie prebiehať, Vás budeme informovať. Žiaci 2. stupňa budú od 18. 1. 2021 pokračovať vo vzdelávaní dištančne. 

 

V dňoch 16. 12. 2020 - 18. 12. 2020 - škola zostáva rozhodnutím riaditeľky školy aj naďalej zatvorená  z dôvodu ochorenia viacerých pedagogických zamestnancov na COVID - 19 /na základe odporučenie Mgr. A. Foltínovej z RUVZ SR/. Vzhľadom k tomu, že  nie je možné zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v plnom rozsahu, vyučovanie žiakov 1. i 2. stupňa bude pokračovať dištančnou formou až do začiatku vianočných prázdnin.

 

15. 12. 2020 - riaditeľské voľno


 

 

 

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa od 10. 11. 2020 obnovuje vyučovanie v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v 5. - 10. ročníku. Od tohto dňa bude pokračovať výučba podľa riadneho rozvrhu na obidvoch stupňoch školy. ŠKD začína od 7.00 hod. a končí o 17.00 hod. Všetci žiaci sa budú stravovať v ŠJ Budatínska 61. Pred nástupom je potrebné odovzdať vyplnené vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 17778.pdf. Tešíme sa na opätovné stretnutie smiley

Aktuálne informácie o podmienkach vstupu

do budovy školy od 2. 11. 2020

Usmernenie Spoločná zodpovednosť (1. 11. 2020) - 17780.pdf

Podmienky vstupu do budovy školy (1. 11. 2020) - 17779.pdf

Vyhlásenie zákonného zástupcu (1. 11. 2020) - 17778.pdf

Vyhláška  Úradu verejného zdravotníctva SR:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vestnik_ciastka_12_2020.pdf

V týždni od 3. 11. 2020 pokračujeme v SZŠ pre intelektovo nadaných žiakov v doterajšom režime, 1. stupeň prezenčne a 2. stupeň dištančne. Prosíme rodičov, aby informovali triednych učiteľov v prípade, že niektorí žiaci 1. stupňa v zmysle uvedených dokumentov nenastúpia do školy. Ďakujeme za spoluprácu

 

Nový oznam v odkaze Covid-19

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/Usmernenia%20pre%20MS%20a%20ZS%20uznesenie%20vlady.pdf

 

Nový oznam pre zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa

Vzhľadom k dištančnej forme vzdelávania na 2. stupni školy oznamujeme rodičom žiakov 5. - 9. ročníka, aby v mesiaci november neposielali platby na stravu v školskej jedálni ani platby za školský klub detí.

Ďakujeme za spoluprácu

 

Oznam pre zákonných zástupcov

Na základe prijatého uznesenia vlády vám oznamujeme, že od 26.10.2020 do 27.11.2020 bude na 2. stupni prebiehať dištančné vzdelávanie. Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu - všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené a povinné.
Žiaci II. stupňa, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sú automaticky odhlásení.
1. stupeň a SŠKD pokračujú zatiaľ s minimálnymi zmenami. Všetky potrebné informácie ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane rozvrhu sú uvedené na nástenke edupage.

POZOR, ZMENA TERMÍNU PRÁZDNIN!!!

Jesenné prázdniny od 30. 10. 2020 do 2. 11. 2020/vrátane/ a následne od 6. 11. 2020 do 9. 11. 2020/vrátane/

Bližšie informácie o priebehu vyučovania od 26. 10. 2020 poskytneme po získaní konkrétnych pokynov k organizácii vzdelávania v podmienkach našej školy
 

Na základe nových pokynov o Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v základných školách zo dňa 16. 9. 2020 MŠVVaŠ Vám oznamujeme nasledovné


•    vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a podpísaným tlačivom.

Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.docx

(môžete si ho stiahnuť priamo tu, alebo z web stránky školy alebo edupage nástenky)
 

Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka

(môžete si ho stiahnuť priamo tu, alebo z web stránky školy alebo edupage nástenky).

•    na komunikáciu externých osôb so školou počas prevádzky školy odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len v závažných prípadoch so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok


•    po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni po sebe nasledujúce (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca písomné 

Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_nove_tlacivo.docx

(môžete si ho stiahnuť priamo tu, alebo z web stránky školy alebo edupage nástenky).


•    pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zák. zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast


•    v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené


•    žiak má mať každý deň k dispozícii minimálne dve rúška a jednorazové hygienické vreckovky (zabudnuté, nájdené rúška sú pri vstupe do budovy


•    žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, aj v školskej jedálni, 1. stupeň nemusí mať rúško v triede, kde prebieha výchovno -vzdelávací proces


•    aktuálne informácie k organizácii vyučovania budú zverejňované na stránke školy a na edupage nástenke

 

POD ODKLIKOM COVID 19 SÚ UVEREJNENÉ NOVÉ TLAČIVÁ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII VYUČOVANIA

Informácie o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy
v súlade s rozhodnutím ministra školstva sú zverejnené na stránke:


https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

  


Nové oznámenie Ministerstva školstva!

https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/


Usmernenie MŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania
12.3.2020

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

MŠVVaŠ SR prerušuje vyučovanie od 16.3.2020 do 27.3. 2020/vrátane/


Oznam riaditeľstva školy

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie súvisiacej s možnosťou šírenia koronavírusu COVID-19 v Bratislavskom kraji, na základe vyjadrenia Okresného úradu Bratislava ako aj na základe vyjadrenia UVZ SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, rozhodol zriaďovateľ a riaditeľka Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 2, 851 06 Bratislava o preventívnom prerušení vyučovania v čase trvania od 10. 3. 2020 do 16. 3. 2020/vrátane/.

Žiadame rodičov, aby sledovali web stránku školy www.intelekt.sk.  

 

                                                               Mgr. Eva Orságová

                                                                  riaditeľka školy

 

oznamenie_o_zavreti_skoly_corona.pdf

 

 

Plánované návštevy školy rodičmi, ktorí majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa v Súkromnej základnej škole pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 2 od 1. 9. 2020, sa rušia. Sledujte stránku školy a kontaktujte nás po obnovení prevádzky, prosím. 

 

 

 

Vážení rodičia,

v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujeme poskytnúť nasledujúce informácie o potrebe dodržiavať niektoré preventívne opatrenia.

Odporúča sa, aby ste v prípade výskytu akéhokoľvek ochorenia nechali deti doma v domácom prostredí, aby sa zabránilo jeho šíreniu a vylúčili sa tak možné riziká nákazy. 

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

- často si umývať ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 seúnd, môže sa použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu

- očí, nosa a úst sa nedotýkať neumytými rukami

- zakrývať si nos a ústa pri kašľaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša

- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

- ak je človek chorý, lieči sa doma

- zabrániť nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami

- 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav /horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť/

- v prípade klinických príznakov po návrate z oblasti postihnutej koronavírusom je potrebné ihneď vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze

Podrobné informácie nájdete na stránke RÚVZ.

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj v školskom roku 2019/2020 môžete prispieť ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivít školy darovaním 2% z dane Občianskemu združeniu Intelekt, Znievska 2, 851 06 Bratislava. Ďakujeme

 

Výsledky Testovania piatakov:

MAT: 90,4 %

                                                      SJL: 85,9 %

 

Overujeme nový dochádzkový a obedový systém, na oznamy ohľadom nedoplatkov za stravu nereagujte, prosím, systém nie je prepojený . Ďakujeme za trpezlivosť.

 

Zoznam vecí do Školy na vode

7.6. - 12.6. 2020

Prosím, nezabudnúť na pas.

Vreckové v českých korunách.

ponožky

spodná bielizeň

tepláky

letná bunda, krátke nohavice, dlhé nohavice

tričká s krátkym rukávom

tričká s dlhým rukávom mikiny

tenisky

sandále

prezuvky

šiltovka /klobúk, šatka/

plavky

fľaša na pitie

malý batoh na výpravy

igelitové vrecká na použité oblečenie pršiplášť /príp. nepremokavá bunda/

uterák

osuška

zubná kefka, pasta, mydlo

šampón, hrebeň

toaletný papier

hygienické vreckovky 

repelent

krém na opaľovanie

balzam na pery

baterka

vybavený peračník

kniha na čítanie

menšia spoločenská hra

elektronika na vlastnú zodpovednosť

lieky /ak dieťa nejaké pravidelne užíva, aj s popisom dávkovania – odovzdať pri odchode pedagogickému dozoru/

 

 

Úspechy našich žiakov 2016/2017:

 

Logická olympiáda 2017 /školské kolo/:

1. stupeň:

Filip Dubina - 4. ročník /úspešný riešiteľ, postup do celoslovenského kola v Prešove/

Sofia Toráčová - 4. ročník /úspešný riešiteľ, postup do celoslovenského kola v Prešove/

Max Kovář - 4. ročník /úspešný riešiteľ/

Sebastian Kráľovič - 4. ročník /úspešný riešiteľ/

Samuel Oravec - 4. ročník /úspešný riešiteľ/

2. stupeň:

Filip Kuchta - 6. ročník /úspešný rIešiteľ, postup do celoslovenského kola v Prešove/

Pavol Šuška - 6. ročník /úspešný riešiteľ, postup do celoslovenského kola v Prešove/

Dominika Brídová - 6. ročník /úspešný riešiteľ/

Lea Valachyová - 6. ročník /úspešný riešiteľ/

William Šimoňák - 6. ročník /úspešný riešiteľ/

Antonija Kopas - 8. ročník /úspešný riešiteľ/

Adam Bezák - 9. ročník /úspešný riešiteľ/

Obvodné kolo Pytagoriády:

Kategória P6:

2. miesto: Pavol Šuška - 6. ročník

Ďalší úspešní riešitelia:

Kategória P3:

Daniel Jursa

Martin Cingel

Kategória P4:

Filip Dubina

Kategória P5: 

Darien Ďalog

Kategória P6:

Pavol Šuška

Dominika Brídová

 

Obvodné kolo geografickej olympiády:

Kategória G:

4. miesto: Karol Filasz - 5. ročník

 

Obvodné kolo súťaže Šaliansky Maťko:

Kategória III:

2. miesto: Filip Demáček - 7. ročník

Kategória II:

2. miesto: Sofia Toráčová - 4. ročník

 

Okresné kolo Matematickej olympiády:

Kategória Z 5:

4. miesto: Darien Ďalog - 5. ročník

8. miesto: Zuzana Nechvátalová - 5. ročník

 

Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku:

Kategória 1A:

2. miesto: Filip Demáček - 7. ročník

Kategória 1B:

4. miesto: Antonija Kopas - 8. ročník

 

Výsledky súťaže iBobor 2016/2017 - úspešní riešitelia, poradie žiakov v rámci našej školy

Kategória Bobrík / 3. - 4. ročník/:

1. miesto: Filip Dubina - 4. ročník

2. miesto: Sebastian Královič - 4. ročník

3. miesto: Samuel Oravec - 4. ročník

                    Matej Valachy- 3. ročník

4. miesto: Daniel Jursa - 3. ročník               

                

Kategória Benjamín / 5., 6. - 7. ročník/:

1. miesto: Pavol Šuška - 6. ročník

2. miesto: Filip Kuchta - 6. ročník

3. miesto: Darien Ďalog - 5. ročník

4. miesto: Martin Janovský - 7. ročník

5. miesto: Filip Demáček - 7. ročník 

 

Kategória Kadet / 8. - 9. ročník/:

1. miesto: Adam Bezák - 9. ročník

2. miesto: Antonija Kopas - 8. ročník

3. miesto: Samuel Hovorka - 9. ročník

 

Úspechy našich žiakov 2015/2016:

 

Matematická súťaž Klokan/najúspešnejší riešitelia v rámci školy/:

1. stupeň:

Lukáš Slovák - 1. ročník: 73,3 %

Daniel Jursa - 2. ročník: 81,1 %

Max Kovář - 3. ročník: 84,4 %

Samuel Oravec - 3. ročník: 82,2 %

Sebastian Kráľovič - 3. ročník: 76,7 %

Simon Omaník - 4.  ročník: 95,6 %

Darien Ďalog - 4. ročník: 83,3 %

2. stupeň:

Filip Kuchta - 5. ročník: 100 %

Erik Nagy - 5. ročník: 100 %

Pavol Šuška - 5. ročník: 96,7 %

Dominika Brídová - 5. ročník: 90 %

Olívia Mitríková - 5. ročník: 86,7 %

William Šimoňák - 5. ročník: 84,2 %

Filip Demáček - 6. ročník: 79,2 %

Antonija Kopas - 7. ročník: 81,7 %

Adam Bezák - 8. ročník: 70,8 %

 

Logická olympiáda 2016 - celoslovenské finálové kolo v Prešove:

1. stupeň:

23. miesto: Darien Ďalog - 4. ročník

27. miesto: Daniel Šánta - 4. ročník

2. stupeň:

9. miesto: Matúš Ľubomír Ivanovič - 9. ročník

14. miesto: Michal Matuška - 9. ročník

 

Logická olympiáda 2016 /školské kolo/:

1. stupeň:

Simon Omaník - 4. ročník /úspešný riešiteľ, postup do celoslovenského kola v Prešove/

Darien Ďalog - 4. ročník /úspešný riešiteľ, postup do celoslovenského kola v Prešove/

Daniel Šánta - 4. ročník /úspešný riešiteľ/

Samuel Oravec - 3. ročník /úspešný riešiteľ/

Lukáš Slovák - 1. ročník /úspešný riešiteľ/

Max Kovář - 3. ročník /úspešný rIešiteľ/

Matej Valachy - 2. ročník /úspešný riešiteľ/

Alex Kišš - 4. ročník /úspešný riešiteľ/

Sofia Toráčová - 3. ročník /úspešný riešiteľ/

Filip Dubina - 3. ročník /úspešný riešiteľ/

Alex Ivančík - 4. ročník /úspešný riešiteľ/

2. stupeň:

Matúš Ľubomír Ivanovič - 9. ročník /úspešný riešiteľ, postup do celoslovenského kola v Prešove/

Michal Matuška - 9. ročník /úspešný riešiteľ, postup do celoslovenského kola v Prešove/

Filip Kuchta - 5. ročník /úspešný riešiteľ/

Pavol Šuška - 5. ročník /úspešný riešiteľ/

Erik Nagy - 5. ročník /úspešný riešiteľ/

Sebastian Kvasnica - 9. ročník /úspešný riešiteľ/

Igor Daniš - 7. ročník /úspešný riešiteľ/

Adam Bezák - 8. ročník /úspešný riešiteľ/

Patrick Farkaš - 9. ročník /úspešný riešiteľ/

Olívia Mitríková - 5. ročník /úspešný riešiteľ/

Antonija Kopas - 7. ročník /úspešný riešiteľ/

Samuel Hovorka - 8. ročník /úspešný riešiteľ/

Matúš Blaško - 9. ročník /úspešný riešiteľ/

Adela Blašková - 6. ročník /úspešný riešiteľ/

Lea Valachyová - 5. ročník /úspešný riešiteľ/

Peter Zatroch - 5. ročník /úspešný riešiteľ/

Matúš Kaňka - 8. ročník /úspešný riešiteľ/

 

Obvodné kolo Pytagoriády:

Kategória P3:

2. miesto: Filip Dubina - 3. ročník

Kategória P4:

1. miesto: Simon Omaník - 4. ročník

Kategória P5:

6. miesto: Erik Nagy - 5. ročník

 

Obvodné kolo Geografickej olympiády:

Kategória G:

5. miesto: Erik Nagy - 5. ročník /úspešný riešiteľ/

6. miesto: Pavol Šuška - 5. ročník /úspešný riešiteľ/

 

Obvodné kolo súťaže Šaliansky Maťko:

Kategória III:

1. miesto: Filip Demáček - 6. ročník

Kategória I:

2. miesto: Samuel Oravec - 3. ročník

 

Okresné kolo Matematickej olympiády:

Kategória Z 5:

1. - 3. miesto: Erik Nagy - 5. ročník

 

Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku:

Kategória 1A:

5. miesto: Filip Demáček - 6. ročník

Kategória 1B:

9. miestol: Igor Daniš - 7. ročník

 

Výsledky súťaže iBobor 2015/2016 - úspešní riešitelia, poradie žiakov v rámci našej školy

Kategória Bobrík / 3. - 4. ročník/:

1. miesto: Simon Omaník - 4. ročník

2. miesto: Darien Ďalog - 4. ročník

3. miesto: Karol Filkasz - 4. ročník

                Filip Dubina - 3. ročník

                Sebastian Kráľovič - 3. ročník

                 Max Kovář - 3. ročník

 

Kategória Benjamín / 5., 6. - 7. ročník/:

1. miesto: Pavol Šuška - 5. ročník

2. miesto: Filip Kuchta - 5. ročník

                Antonija Kopas - 7. ročník

3. miesto: Lea Valachyová - 5. ročník

4. miesto: Filip Demáček - 6. ročník 

 

Kategória Kadet / 8. - 9. ročník/:

1. miesto: Samuel Hovorka - 8. ročník

2. miesto: Matúš Ľubomír Ivanovič - 9. ročník

3. miesto: Adam Bezák - 8. ročník

 

 

 

Babysitting Day - 10. 12. 2015

Milí rodičia,

dňa 10.12.2015 sa koná akcia Babysiting Day – Deň varovania. Štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu Vášho dieťaťa tak malé prostriedky, že to pokryje výdavky iba na jeho stráženie – varovanie.  Štvrtkový babysitting je ale pre každé dieťa málo, preto upozorňujeme na to, že my ho chceme aj vychovávať a vzdelávať. V momentálnych podmienkach to nie je možné. A my sa odmietame ďalej len nečinne prizerať.

 

 

 

ŠVP Vranovská přehrada 2015 a na bicykloch! Nahlásiť sa je potrebné do štvrtka 14. 5. 2015

Úspechy našich žiakov 2014/2015

Výsledky obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku:

V kategórii 1A - pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka sa na 1. mieste umiestnil Filip Demáček, žiak 5. ročníka.

V kategórii 1B - pre žiakov 8. a 9. ročníka sa na 5. mieste umiestnil Matúš Ivanovič, žiak 8. ročníka.

 

Výsledky obvodného kola súťaže v prednese slovenskej povesti "Šaliansky Maťko J. C. Hronského" :

V II. kategórii - pre žiakov 4. a  5. ročníka sa na 2. mieste umiestnil Filip Demáček, žiak 5. ročníka.

Výsledky obvodného kola Matematickej olympiády:

V kategórii Z5 - pre žiakov 5.ročníka sa na 5. mieste umiestnili Filip Demáček a Alex Šajánek, na 11. mieste sa umiestnil Richard Martončík

Výsledky obvodného kola Geografickej olympiády:

V kategórii F - pre žiakov 6. a 7. ročníka sa na 7. mieste /z 33 zúčastnených/ umiestnili Juraj Schrojf 

 Výsledky krajského kola Olympiády v anglickom jazyku:

V kategórii 1A - pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka sa na 7. mieste umiestnil Filip Demáček, žiak 5. ročníka.

 Výsledky obvodného kola súťaže  Rozprávkové vretienko:

V II. kategórii  - pre žiakov 2. stupňa sa na 2. mieste umiestnil Filip Demáček, žiak 5. ročníka.

Výsledky obvodného kola Pytagoriády:

V kategórii P3 sa na 1. mieste umiestnil Simon Omaník a na 4. mieste Michal Štanga

V kategórii P4 sa na 1. mieste umiestnil Erik Nagy, na 4. mieste Pavol Šuška a na 5. mieste Filip Kuchta

Do celoslovenského finále Logickej olympiády pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktoré sa bude konať na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity dňa 22. 4. 2015, z našej školy postúpili:

Za 1. stupeň: Pavol Šuška - 4. ročník, Simon Omaník - 3. ročník 

Za 2. stupeň: Laura Martončíková - 9. ročník, Adam Bezák - 7. ročník

Celoslovenské finále Logickej olympiády pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním:

Za 1. stupeň /zo 69 zúčastnených/: Pavol Šuška - 4. ročník - 11. miesto 

                                                        Simon Omaník - 3. ročnik - 25. miesto

Za 2. stupeň /zo 76 zúčastnených/: Laura Martončíková - 9. ročník - 49. miesto

                                                         Adam Bezák - 7. ročník - 50. miesto

„Všetci ktorí tu teraz ste, ste víťazmi. Nezabudnite, že ste najlepší z najlepších z celého Slovenska. Je mi cťou tu s vami takto teraz stáť...“, poznamenal autor Logickej olympiády pedagóg a školský špeciálny pedagóg Mgr. Ľuboš Lukáč.

 

Všetkým blahoželáme!


 

 


 

Všetky novinky sú na Facebooku...

Nestíham a tak sa snažím všetko nové dávať na našu "facebookovú" stránku. 

tour de intelekt 2014

Rádiom riadená "Škola v prírode" pod Sitnom

V prípade dotazov volajte na 0903 716 874 alebo osobne u "dedka" Petra.

A je to tu...

Celoslovenské finále Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov Prešov 2014

V celoslovenskom finále logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov sa z 50 zúčastnených žiakov prvého stupňa škôl pre deti s nadaním z celej SR, ktorí postúpili do celoštátneho kola, naši chlapci vynikajúco umiestnili:
Filipko Kuchta /3. ročník/ - 10. miesto
Paľko Šuška /3. ročník/ - 26. miesto.
Vzhľadom k tomu, že sme sa ako škola do tejto súťaže zapojili po prvýkrát, je to naozaj pekný výsledok. Na budúci rok to skúsime znova.

Výsledky Pytagoriády - obvodné kolo

V obvodnom kole Pytagoriády sa našim žiakom 1. stupňa podarilo zabodovať:

Pytagoriáda pre 3. ročník - P3 (body za úlohy/body za čas):

1. miesto: Simon Omaník - 2. ročník (14/12)
3. miesto: Erik Nagy - 3. ročník (13/12)
5. miesto: Pavol Šuška - 3. ročník (14/9)  
9. miesto: William Šimoňák - 3. ročník (12/10)
14. miesto: Lea Valachyová - 3. ročník (13/8)

Pytagoriáda pre 4. ročník - P4 ( body za úlohy/body za čas):

9. miesto: Alex Šajánek - 4. ročník (10/10)
11. miesto: Filip Demáček - 4. ročník (12/7)

Blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom!

Školské kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov

V školskom kole Logickej olympiády podľa počtu získaných bodov v rámci 1. a 2. stupňa najlepšie obstáli:


Pavol Šuška - 3.ročník
Filip Kuchta - 3. ročník
William Šimoňák - 3. ročník
Erik Nagy - 3. ročník
Simon Omaník - 2. ročník

Karol Filkasz - 2. ročník, Lea Valachyová - 3. ročník, Jarka Ďurišová, Alex Šajánek - 4. ročník


Blahoželáme!

Šaliansky Maťko - obvodné a krajské kolo

Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko:

Pavol Šuška - 1. miesto /1. kategória/

Filip Demáček - 3. miesto /2. kategória/

V krajskom kole súťaže Šaliansky Maťko sa Paľko Šuška umiestnil na 4. mieste. Bola to jeho prvá súťaž, v ktorej reprezentoval našu školu, skvelý výkon, Paľko! Už sa o Tebe tak trochu aj šušká.....

Modelárky krúžok...

Od nás...klik

 

Píšu o nás...

Klesanie mám zo všetkého najradšej...aneb 12 dní v sedle v odkaze články

NOVÉ! AUTOROM JE PRIAMY ÚČASTNÍK TOUR...

 

 

Deti z Petržalky, ktoré na bicykloch prešli takmer 410 km, prijal starosta

IMG_2026

Po návrate z dobrodružnej cesty, ktorú podnikli trinásti žiaci zo základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov v Petržalke – z Bratislavy do Prahy – sa prišli žiaci podeliť o svoje zážitky a skúsenosti so starostom Vladimírom Bajanom.

Cieľom stretnutia, o ktoré požiadali absolventi tohto náročného výletu, bola prosba o odovzdanie ich odkazu a pozvania ostatným petržalským školákom. V budúcom roku totiž plánujú zorganizovať ďalšiu dobrodružnú cestu, na ktorú chcú pozvať aj ostatných spolužiakov z petržalských základných škôl. Trasa by mala viesť tentokrát z Bratislavy až do Berlína. „Ide o skvelú aktivitu najmä preto, že vychádza priamo od detí. Odkaz žiakom našich základných škôl samozrejme odovzdám,“ povedal na stretnutí starosta Petržalky a dodal, že sám sa pokúsi osobne sa zúčastniť niektorej z etáp ďalšej cesty.

Školákov na stretnutí sprevádzali obaja organizátori – riaditeľka školy Eva Orságová a manažér Petr Orság. „Celá Tour de Intelekt 2013 má za cieľ deťom dokázať prekonať seba samých a hlavne prežiť prázdniny v spoločnosti iných detí a príjemne. Aby mali radšej mozole na zadku, ako na prstoch od večného mobilovania a styku s klávesnicou“, prezradil Petr Orság. Počas desiatich etáp „našliapali“ žiaci každý deň okolo 40 kilometrov. Spali v stanoch a varili si na plynovom variči. Pre mnohých to bola celkom nová skúsenosť. Najmladším účastníkom bol druhák Erik Nagy, ktorý sám zvládol až dve etapy. „Bolo to náročné aj zábavné zároveň. Navštívili sme veľa zaujímavých miest a veľa sme sa aj naučili o tímovej spolupráci. Určite pôjdem aj na budúce“, prezradila ďalšia z účastníčok Lea Laurenčíková.

IMG_1970 IMG_1997 IMG_2005

 

Rozhlasová hra "Spinkoš"

Táto aktivita členov novinárskeho krúžku si zaslúži samostatný odsek. A na poprednom mieste. Janko Hacek "umí", a Vy sami posúďte, či mám pravdu. Potešiteľné je i to, že sa na jej príprave podieľal aj jeden z najmladších žiakov školy - prváčik Gabko. V poslednom období sa na novinárskom krúžku začali objavovať ďalšie, neprilásené deti, budeme sa tešiť, keď budú v budúcom školskom roku jeho aktívnymi členmi, novinársky krúžok pod vedením Janka Haceka v školskom roku 2013/2014 pokračuje. 

Tu je odkaz na vypočutie samotnej hry http://intelekt.edupage.org/files/SPINKOS_rozhlasova_hra.mp3.

 

Motto školy

Každý deň pozorujem, ako mládež trpí tým, že neexistujú školy,  v ktorých by sa učili žiť s ľuďmi a so svetom.

 
Adam Mickiewicz

 

 

POZOR!
 
Pre rodičov:
nový odkaz tlačivá

 

 

 

Myšlienky žiakov

Radšej prepadnem, ako mám odísť z tejto školy...

Mišo "Satánek"

 

Slovenský olympijský štvorkajak, "Rio" a projekt INTELEKT A POHYB

Slovenský olympijský štvorkajak, "Rio" a projekt INTELEKT A POHYB

 

Slovenský olympijský štvorkajak na čele s Erikom Vlčekom prevzal záštitu nad vodáckym klubom zriadeným pri našej škole. Ďalším, kto sa rozhodol podporiť deti pri ich aktivitách, je Mário "Rio" Urbanec. 

 

POZOR! Odchod 20.7.2013 od školy!

tour de intelekt 2013 propozície

Školské akcie - novinky a prázdninové aktivity. Etapy Tour de intelekt sú už kompletné!

 

 

Kliknite!