• Vedenie školy

        • Vedenie školy:

          Riaditeľka školy: Eva Orságová, eva.orsagova@gmail.com, 0903 382 064