• Prejavy nadaných

    •  

     • veľká  široké vedomosti z rôznych oblastí sveta

     zvedavosť, pestré záujmy

      rozsiahla slovná zásoba, znalosť
     a správne použivanie cudzích slov

     • záujem o písmená a číslice už v predškolskom veku

     • výrazné pozorovacie schopnosti

     • veľká fantázia

     • schopnosť rýchlo sa učiť a mnoho si pamätať

     • obrovská aktivita, nižšia potreba spánku

     • zmysel pre humor a spravodlivosť

     • tvrdohlavosť, zaťatosť, odmietanie autorít

     • perfekcionizmus, ťažké prijímanie prehry,
     vysoké nároky sám na seba

     • potreba diskutovať , argumentovať
     a hľadať nové spôsoby riešenia