• Mgr. Marcella Čanji
   • Mgr. Marcella ČanjiUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.A
    marcella@intelekt.sk
   • Mgr. Viktória Horná
   • Mgr. Viktória HornáUčiteľka
    viktoria@intelekt.sk
   • Mgr. Ľubomíra Iliašová
   • Mgr. Ľubomíra IliašováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.A
    lubomira@intelekt.sk
   • Mgr. Adela Nemečkayová
   • Mgr. Adela NemečkayováVychovávateľka
    Triedna učiteľka: 3.A
    adelka@intelekt.sk
   • Mgr. Eva Orságová
   • Mgr. Eva OrságováRiaditeľka
    Triedna učiteľka: 1.A
    eva.orsagova@gmail.com
   • Mgr. Monika Podhradská
   • Mgr. Monika PodhradskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.A
    monika@intelekt.sk
   • Michaela Szabóová Křivánková
   • Michaela Szabóová KřivánkováPedagogická asistentka
    michaela@intelekt.sk
   • Mgr. Jozef Tutko
   • Mgr. Jozef TutkoUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6.A
    dodo@intelekt.sk