• Mgr. Marcella Čanji
   • Mgr. Marcella ČanjiUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.A, 9.A
    marcella@intelekt.sk
   • Mgr. Adela Nemečkayová
   • Mgr. Adela NemečkayováVychovávateľka
    Triedna učiteľka: 1.A
    adelka@intelekt.sk
   • Mgr. Eva Orságová
   • Mgr. Eva OrságováRiaditeľka
    Triedna učiteľka: 3.A
    Špeciálny pedagóg
    eva.orsagova@gmail.com
   • Mgr. Monika Podhradská
   • Mgr. Monika PodhradskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.A
    monika@intelekt.sk
   • Bc. Michaela Szabóová Křivánková
   • Bc. Michaela Szabóová KřivánkováPedagogická asistentka
    Zastupujúca triedna učiteľka 8.A
    michaela@intelekt.sk
   • Mgr. Júlia Štibravá
   • Mgr. Júlia ŠtibraváUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.A
    julka@intelekt.sk
   • Mgr. Jozef Tutko
   • Mgr. Jozef TutkoUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8.A
    dodo@intelekt.sk
   • Mgr. Zoja Al Asheeri
   • Mgr. Zoja Al AsheeriUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.A
    zoja@intelekt.sk
   • Mgr. Andrea Ággová
   • Mgr. Andrea ÁggováUčiteľka
    andrea@intelekt.sk
   • Mgr.Art. Dávid Šarkezi
   • Mgr.Art. Dávid ŠarkeziUčiteľ
    david@intelekt.sk