• Informácie k obedom

    • Organizácia obedov

      

     Od 2.9.2020 do odvolania dochádza k úprave organizácie stravovania z kapacitných a organizačných dôvodov v ŠJ Budatínska v súvislosti s opatreniami COVID 19 a prebiehajúcimi rekonštrukčnými prácami na ZŠ Budatínska.

     Žiaci sa budú stravovať v ŠJ Budatínska vo vyhradenom priestore pre nás.

     Platba a odhlasovanie obedov prebieha podľa pokynov v prílohe o spôsobe a výške platby stravného.

     2.9.2020 sú všetci žiaci z obeda odhlásení, stravovať sa začíname od 3.9.2020

     organizacia_obedov_jedalen.docx

     iinfo_platba_obedy.docx