• Školné


    • Zápisné  na školský rok 2022/2023 je 120 €. V prípade súrodencov zaplatí zákonný zástupca za jedného žiaka zápisné 120 €  a za súrodencov 90 €.

      

     Mesačné školné na školský rok 2022/2023 je 150 €. V prípade súrodencov zaplatí zákonný zástupca za jedného žiaka školné 150 € a za súrodencov 110 €. 

      

     Mesačný poplatok za SŠKD v školskom roku 2022/2023 pre žiakov 1. a 2. stupňa je 30 €.