• Školné


    • Zápisné  na školský rok 2023/2024 je 130 €. V prípade súrodencov zaplatí zákonný zástupca za jedného žiaka zápisné 130 €  a za súrodencov 100 €.

      

     Mesačné školné na školský rok 2023/2024 je 160 €. V prípade súrodencov zaplatí zákonný zástupca za jedného žiaka školné 160 €/mesiac a za súrodencov 120 €/mesiac. 

      

     Mesačný poplatok za SŠKD v školskom roku 2023/2024 pre žiakov 1. a 2. stupňa je 40 €.