• Informácie

    • Zloženie Rady školy pri Súkromnej základnej škole pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 2, 851 06 Bratislava

      

     Ing. Tamara Melikantová - predsedníčka, zástupkyňa rodičov 

     Mgr. Jozef Tutko - podpredseda, zástupca zamestnancov školy

     Ing. Hana Kamenistá - zástupkyňa rodičov

     Mgr. Berenika Chudíková - zástupkyňa rodičov

     Mgr. Zuzana Ozábalová - zástupkyňa rodičov

     Mgr. Adela Nemečkayová - zástupkyňa zamestnancov školy

     Petr Orság - poverený zriaďovateľom školy