• Poďakovanie

    • p. Benešovej za vedenie účtovníctva občianskeho združenia INTELEKT

     p. Ivanovej za pomoc pri zabezpečení nedostatkových učebníc

     manžekom Záhorcovým za prípravu besiedkovej kapustnice

     manželom Ringelbandovcom za aktivitu pri získavaní nedostatkových učebníc, detskej literatúry, za darovanie vypočtovej techniky, kancelárskeho nábytku, preliezok na školský dvor, markízy, lavičiek  a tiež za  pomoc pri ich montáži

     p. Demáčkovi za pomoc pri prerábaní počítačovej miestnosti, sťahovaní kancelárskeho nábytku, montáži preliezok, markízy, lavičiek na školskom dvore a tiež za pomoc pri oprave zadnej brány na školskom dvore

     p. Pivákovej za darovanie kancelárskeho nábytku a kancelárskych potrieb

     všetkým účastníkom jarnej brigádnickej akcie „Okolo plota III. 2012“ / 25 dospelých a 22 detí/, na ktorej sa podarilo okrem  plota natrieť aj preliezky, kvetináče a stihli sa vyčistiť i pieskoviská, poďakovanie patrí tiež rodičom, ktorí prispeli na úhradu čiastočných nákladov spojených s realizáciou brigády / Valachyovci, Šimoňákovci, Záhorcovi, Blaškovci, Ringelbandovci, Janovskí/

     p. Demáčkovi za pomoc pri renovácii lavíc a lavičiek na školskom dvore ako aj za pomoc pri sťahovaní zariadenia tried pred začiatkom školského roku 2012/2013 ,  p. Blaškovej za pomoc pri konečných úpravách priestorov školy

     všetkým učiteľkám a vychovávateľkám za pomoc pri úprave tried jednotlivých ročníkov

     p. Ringelbandovi za opakovanú pomoc pri skenovaní nedostakových učebníc pre žiakov 1. a  2. stupňa a tiež za zapožičanie profesionálneho tepovača našich ťažko skúšaných kobercov v triedach a herniach ako aj za výzdobu triedy ôsmakov kvetmi a inými aranžérskymi drobnôstkami

     manželom Laurenčíkovým za vybavenie triedy ôsmakov sedačkou, konferenčným stolíkom, vankúšmi, kvetmi .....

     p. Valachyovej za dobrovoľné vedenie aktivít s deťmi školského klubu

     všetkým učiteľom, vychovávateľom i rodičom, ktorí sa aktívne zúčastnili nočného Halloweenu v škole

     Zuzke Pintérovej za pomoc pri jednorazovom zabezpečení lodenice pre vodácky klub Intelekt a tiež jej milým rodičom za ich starostlivosť o nás - vodákov

     všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili jesennej akcie okolo plota 2012, manželom Záhorcovým za sponozorovanie pitného režimu na tejto brigáde  a pani Slobodovej za krabice plné skvelých koláčov, vďaka ktorým šla robota ako po masle, p. Valachyovej za milé mafinky a p. Laurenčíkovej za zdravé bio mafiny a iné bio dobroty

     p. Nagyovi za aktívne vedenie šachového krúžku

     všetkým rodičom, ktorí prispeli na budovanie školskej výdajne jedla, špeciálne poďakovanie patrí manželom Záhorcovým za príspevok 500 €

     p. učiteľke Danke Hollej za pomoc pri upratovaní  v budúcej výdajni jedla a tiež za zabezpečenie zdravej a navyše chutnej stravy

     p. Valachymu a p. Blaškovi za pomoc pri úpravách priestorov školskej výdajne jedla, p. Demáčkovi za jeho výdrž a ochotu pomáhať tam takmer každý víkend

     dedovi Hromadovi za odborne a precízne odvedenú prácu pri prerábaní elektriky vo výdajni jedla

     všetkým učiteľkám a vychovávateľkám za aktívnu pomoc pri príprave vianočného posedenia pri vianočnej kapustnici, špeciálne Dominike - učiteľke španielskeho jazyka, za radosť a energiu, ktorú  prítomným deťom i učiteľom dodala španielska pieseň v podaní žiakov druhého stupňa

     p. Valachymu a p. Zemplényimu za pomoc pri oprave prasknutého radiátora a p. Valachyovej za pomoc pri odvodňovaní zavodnenej herne

     všetkým rodičom, ktorí pomohli s odvozom detí na lyžiarsky výcvik Soláň I, Soláň II - Nagyovcom, Lohovcom, Záhorcovým, Blaškovcom, Valachyovým, Laurenčíkovým a tiež Paľovi od Zuzky, pánovi Lohovi za vynikajúcu prácu inštruktora našich najmenších

     pánovi Demáčkovi za ochotu dozerať na školu počas neprítomnosti vedenia a tiež za obrovskú pomoc pri odhrabávaní snehom zasypanej školy v čase lyžiarskeho výcviku

     p. Nagyovi, p. Kurlylak, p. Mauri za odvoz deti do Bachledovej doliny a tiež za ich veľkú pomoc počas celého pobytu na rozlúčke so zimou, poďakovanie patrí aj p. Lurenčíkovej

     p. Bartošovej za darovanie pre nás tak vzácneho kancelárskeho papiera, ktorého nikdy nie je dosť

     všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili 27. 4. 2013 ďalšej brigády Okolo plota V, ktorým sa aj za pomoci detí podarilo vyčistiť školský dvor /okolo 100-vky veľkých odpadových vriec všeličoho/, pani Laurenčíkovej a pani Slobodovej za vysoko energetický koláčový doping, manželom Šimoňákovým za donášku nedostatkového plastového riadu a tiež za zdravý šalátový doplnok k plackám smaženým šikovnou pani Valachyovou, ktorými sme prekladali už tradičný "znievsky" guláš, manželom Zatrochovým za finančný príspevok na čiastočné pokrytie nákladov na brigádu, pani učiteľke Danke za donášku škrečka pre Peťka a rovnako za jej metrový či priam dvojmetrový koláč, ktorý priniesla všetkým brigádnikom, pani učiteľke Barborke a pani vychovávateľke Ľudke za ich aktívnu účasť na tejto síce narýchlo zorganizovanej, ale o to vydarenejšej akcii

     p. Kurlyak a p. Mauri za finančnú podporu pri realizácii projektu Intelekt a pohyb, ako aj za ich aktívnu účasť a pomoc pri niektorých aktivitách

     p. učiteľke Danke za ochotu a nadšenie, s ktorým sa vo svojom voľnom čase aktívne zúčastňuje športových aktivit s deťmi školy

     p. Kurlyak a p. Mauri za pomoc pri odvoze deti do školy v prirode a tiež za ich sponozorský prispevok v podobe sladkostí a nápojov pre všetky deti, manželom Demačkovcom za ochotu pomôcť pri nečakanom zlyhani dohodnuteho odvozu a p. Szabovej za odvoz detí na spiatočnej ceste

     p.Ukropcovi za finančný dar pre "tour de intelekt 2013"