• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Prijímanie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

      Z dôvodu veľkého počtu prihlásených žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 toho času neprijímame ďalšie prihlášky. Z doposiaľ zaslaných prihlášok budeme akceptovať iba tie, ktorých súčasťou je aj výsledok a odporučenie z CPPaP. Vzhľadom k dlhodobo vysokej chorobnosti žiakov v uplynulom období a tiež rozsiahlym rekonštrukciám priestorov školy, začneme oslovovať rodičov prihlásených detí približne od druhej polovice marca 2023. Prijímanie žiakov do vyšších ročníkov riešime priebežne i počas školského roka, pokiaľ v danej triede je voľné miesto. Ďakujeme za spoluprácu.

     • DÔLEŽITÝ OZNAM

      OZNAM O PRERUŠENÍ VYUČOVANIA

      Riaditeľka Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 2, 851 06 Bratislava

      prerušuje aj na základe odporúčania RÚVZ v dňoch 1. 12. 2022 . - 5. 12. 2022 vyučovanie v škole z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov.

      Žiaci školy budú v uvedených dňoch hromadne odhlásení z jedálne.

     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľka školy udeľuje dňa 18. 11. 2022 v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiakom 1. - 9. ročníka riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Všetci žiaci sú v tento deň hromadne odhlásení z obedov.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 15. 4. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje