• Medzinárodná olympiáda mladých vedcov

          • Martin Cingel, žiak 9. ročníka našej školy je úspešným riešiteľom II. výberového sústredenia IJSO 2022 a bude reprezentovať SR na Medzinárodnej olympiáde mladých vedcov v Kolumbii. Veľmi sa tešíme z jeho úspechov a budeme mu všetci držať palce.