• Kontakt na organizátorov a niečo málo o tour de intelekt 2013

     • Celá akcia vznikla na základe nášho projektu Intelekt a pohyb a počas debát s našou Dankou. Hľadali sme spôsob, ako ešte viac zapojiť deti do športových aktivít. Vodáctvo a lyžovanie majú úspech, ale niečo tomu ešte chýbalo. Spravili sme preto triumvirát - vodáctvo, lyžovanie  a cyklistika. Počas testovania projektu na našich žiakoch vídíme žiadaný posun v správaní k svojim spolužiakom a okoliu. Bude to síce beh na dlhej trati, ale za tú námahu to isto stojí.  
      Teraz niečo k "túr". Trať sme vyberali čo možno najľahšiu a to tak, aby viedla po odporučených cyklotrasách. Nezľaknite sa profilov jednotlivých etáp, na papieri vyzerajú síce so svojimi "výškami" desivo, v skutočnosti sú však stúpania v norme. Teda tej našej, amatérskej. Pre profíkov je to placka. Ubytovanie bude zabezpečené pod stanmi, variť si budeme sami. Ostatné je uvedené v propagačnej skladačke o tour.  Som veľmi vďačný rodičom, ktorí sa podujali  pomôcť nám počas tour a podporili nás v tejto akcii.

      Máme na škole rodičov, ktorí nás podporujú i finančne. Takže tu a teraz  je správny čas na naše poďakovanie: "Ďakujeme pani Kurlyak, pán Mauri, nielen za Vašu výpomoc pri prevozoch detí na akcie, za Váš čas strávený s nami, ale hlavne za finančnú výpomoc, ktorá nám umožňuje realizovať náš projekt Intelekt a pohyb".

      Celá tour de intelekt 2013 má za cieľ deťom dokázať prekonať seba samých a hlavne prežiť prázdniny v spoločnosti iných detí a verím, že príjemne. Nech majú radšej mozole na zadku, ako na prstoch od večného "mobilovania" a hrátok s klávesnicou.

      S pozdravom

       

      Petr Orság

      mobil: 0903 716 874
      mail: tourdeintelekt2013@intelekt.sk