• DÔLEŽITÝ OZNAM

     • OZNAM O PRERUŠENÍ VYUČOVANIA

       

      Riaditeľka Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 2, 851 06 Bratislava

      prerušuje aj na základe odporúčania RÚVZ v dňoch 1. 12. 2022 . - 5. 12. 2022 vyučovanie v škole z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov.

      Žiaci školy budú v uvedených dňoch hromadne odhlásení z jedálne.

      Bližšie informácie budú odoslané prostredníctvom edupage.

      Ďakujeme za spoluprácu a veríme, že od utorka budúceho týždňa už budeme môcť fungovať v bežnom režime.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy udeľuje dňa 18. 11. 2022 v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiakom 1. - 9. ročníka riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Všetci žiaci sú v tento deň hromadne odhlásení z obedov.