• Riaditeľské voľno

          • Riaditeľka školy udeľuje dňa 18. 11. 2022 v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiakom 1. - 9. ročníka riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Všetci žiaci sú v tento deň hromadne odhlásení z obedov.