• Kontakt na organizátorov a niečo málo o tour de intelekt 2013

     • Celá akcia vznikla na základe nášho projektu Intelekt a pohyb a počas debát s našou Dankou. Hľadali sme spôsob, ako ešte viac zapojiť deti do športových aktivít. Vodáctvo a lyžovanie majú úspech, ale niečo tomu ešte chýbalo. Spravili sme preto triumvirát - vodáctvo, lyžovanie  a cyklistika. Počas testovania projektu na našich žiakoch vídíme žiadaný posun v správaní k svojim spolužiakom a okoliu. Bude to síce beh na dlhej trati, ale za tú námahu to isto stojí.  
      Teraz niečo k "túr". Trať sme vyberali čo možno najľahšiu a to tak, aby viedla po odporučených cyklotrasách. Nezľaknite sa profilov jednotlivých etáp, na papieri vyzerajú síce so svojimi "výškami" desivo, v skutočnosti sú však stúpania v norme. Teda tej našej, amatérskej. Pre profíkov je to placka. Ubytovanie bude zabezpečené pod stanmi, variť si budeme sami. Ostatné je uvedené v propagačnej skladačke o tour.  Som veľmi vďačný rodičom, ktorí sa podujali  pomôcť nám počas tour a podporili nás v tejto akcii.

      Máme na škole rodičov, ktorí nás podporujú i finančne. Takže tu a teraz  je správny čas na naše poďakovanie: "Ďakujeme pani Kurlyak, pán Mauri, nielen za Vašu výpomoc pri prevozoch detí na akcie, za Váš čas strávený s nami, ale hlavne za finančnú výpomoc, ktorá nám umožňuje realizovať náš projekt Intelekt a pohyb".

      Celá tour de intelekt 2013 má za cieľ deťom dokázať prekonať seba samých a hlavne prežiť prázdniny v spoločnosti iných detí a verím, že príjemne. Nech majú radšej mozole na zadku, ako na prstoch od večného "mobilovania" a hrátok s klávesnicou.

      S pozdravom

       

      Petr Orság

      mobil: 0903 716 874
      mail: tourdeintelekt2013@intelekt.sk

     • Dankin veľký deň

     • Dnes sa Danke splnil jej veľky sen. "Donútila" mňa i pana Demáčka aby sme poorali priestor, ktorý som jej v slabej chvíľke (možno to bolo spôsobené tlakom, alebo som nebol vo svojej koži) sľúbil na jej "mičurínske" aktivity. Dajte opici kľúče od banánovej plantáže a nebudete sa stačiť diviť. Informácia pre všetkých: práca na "plantáži" počnúc sobotou 13.4.2013 je povinná až do odvolania (tak to vidi Danka), konzumácia vypestovanych komodít je "dobrovoľná" (tak to vidím ja, aby mi viacej zostalo). Priebeh prác budem starostlivo sledovať a patrične "komentovať" na našej stránke. Sem tam bude i foto. 

      Pozor: Od pondelka začína odlov "otrokov". Preto Vám doporučujem, ak uvidíte Danku, ktorá sa k Vám blíži s milým úsmevom, a bude sa Vás snažiť presvedčiť o výhodách pohybu na čerstvom vzduchu spojeného s "minimálnou fyzickou prácou", neváhajte a zdrhajte, ak Vám je život milý. 

     • Komentár k výsledkom školskej inšpekcie

     • V dňoch od 05. 02. do 11. 02. 2013  sa uskutočnila v našej škole kontrola školskou štátnou  inšpekciou. Už prvé dni naznačili inšpektorom v akej škole,  a s akými žiakmi sa budú počas svojej práce stretávať.

     • AKCIA „JEDÁLEŇ"

     •  

      Po dlhšej dobe sa Vám opäť prihováram, alebo lepšie povedané prihovárame písomne. Pobyt na lešení mi momentálne zaberá všetok voľný čas. A tak len v krátkosti.  

     • Oneskorený popis Granus Cupu

     •  

      Pokúšajú sa o mňa milióny bacilov a pretože sa nemôžem venovať svojej obľúbenej činnosti, čisteniu záhrady, tak sadám ku klávesnici a idem Vám opísať akciu Granus Cup.

     • Komárno a Erik Vlček

     •  

      Deň prvý

      „Poistka, kartičky poistencov...“dlhšie ticho „Hoplá..“ a náš čas odchodu na tretiu vodácku akciu v tomto roku sa začína povážlivo naťahovať.