Vyučovanie

Streda 18. 5. 2022

Navigácia

Fotogaléria

Kontakt

  • Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov
    Znievska 2, 851 06 Bratislava
    www.intelekt.sk
    dotazy@intelekt.sk
    intelekt@intelekt.sk
  • +421 903 382 064
Počet návštev: 3297592

Ponuka školy

kvalifikovaní  pedagogickí zamestnanci

znížený počet žiakov v triedach, individuálny prístup

učenie prostredníctvom pohybu, hier a bádateľských aktivít

profesionálne vybavená multimediálna učebňa na realizáciu vyučovacieho procesu a tiež záujmových aktivít

priestor na diskusiu, argumentáciu a podporu kritického myslenia

predmet projektové dielne LUPA (laboratórium užitočných poznávacích aktivít) - predmet, prostredníctvom ktorého si žiaci rozširujú a  prehlbujú znalosti z rôznych oblastí okolitého sveta

vlastné učebné materiály na prvom stupni školy so zameraním na samostatnosť pri získavní poznatkov

verbálne hodnotenie - pozitívne, netransparentné, uplatňovanie sebahodnotenia

výučba anglického jazyka od 1. ročníka

výučba španielskeho jazyka od 5. ročníka

informatická výchova od 3.ročníka

efektívne podporovanie rozmanitých záujmov žiakov smerujúcich k ich profesionálnej orientácii, písanie na počítači desťprstovou metódou od 6. ročníka

vzťah učiteľ - žiak postavený na dôvere a vzájomnom rešpekte, aktivity prebiehajúce v priateľskej atmosfére

podporovanie partnerstva školy a rodiny

školský klub detí aj pre žiakov druhého stupňa

ponuka voľnočasových aktivít - pestrá krúžková činnosť, spoločné celoškolské projekty, škola na vode, škola na lyžiach, cykloturistika, tvorivé dielne ...