Vyučovanie

Sobota 18. 9. 2021

Navigácia

Fotogaléria

Kontakt

  • Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov
    Znievska 2, 851 06 Bratislava
    www.intelekt.sk
    dotazy@intelekt.sk
    intelekt@intelekt.sk
  • +421 903 382 064
Počet návštev: 3097990

Žiacky parlament

Žiacky parlament tvoria deti zvolené ako zástupcovia z každej triedy našej školy okrem prváčikov. Na stretnutiach žiackeho parlamentu rozoberáme, navrhujeme, riešime a schvaľujeme rôzne problémy a návrhy. Našimi stretnutiami sa snažíme spríjemniť pobyt žiakov v škole. Uskutočňovali sa najskôr v riaditeľni každú stredu a od 10.4.2013 prebiehajú v parlamentnej miestnosti, ktorú sme si s pomocou vedenia školy zariadili a ktorá zároveň slúži aj ako čitáreň. Na stretnutiach sme zatiaľ schválili „kôš“ na sušené pečivo pre zvieratá a schránku dôvery*. Medzi sebou sme si zvolili predsedkyňu žiackej rady Leu Laurenčíkovú z 8.A, za ktorou chodíme s problémami a návrhmi,  ktoré by sme mohli riešiť na stretnutiach. Potešíme sa každému dobrému nápadu, ktorý nám pomôže zlepšiť prostredie školy a náš žiacky život v nej.

Zástupcovia tried :

2.A - Lea Valachyová, Alex Záhorec

3.A - Adela Blašková, Richard Martončík

4.A - Gabriel Kresánek

5.A - Alex Banáš

6.A - Matúš Blaško

7.A -Laura Martončíková, Samuel M. Adamec

8.A -Lea Laurenčíková

9.A - Adam Baláž

Autorky : Laura Martončíková a Lea Laurenčíková

 

*Schránka dôvery – slúži na podnety, návrhy a tiež riešenie problémov. Táto schránka je umiestnená vedľa nástenky výchovného poradcu, ktorého funkciu vykonáva riaditeľka školy.