Vyučovanie

Štvrtok 20. 7. 2017

Fotogaléria

Kontakt

 • Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov
  Znievska 2, 851 06 Bratislava
  www.intelekt.sk
  dotazy@intelekt.sk
  intelekt@intelekt.sk
 • +421 903 382 064
  +421 903 716 874
Počet návštev: 1282004

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk 1AJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenie zo slovenského jazyka CSJ
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v španielskom jazyku KSZ
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska náuka/Etická výchova OBN/ETV
Občianská výchova OBV
Obohatenie OHT
Pohybové hry PHR
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Projektové dielne LUPA PUD
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Správanie SPR
Strojopis SJP
Svet práce SEE
Španielsky jazyk SJA
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Základy strojopisu Zs
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2017